Poliklinika Klinike za dječje bolesti

U poliklinici je organizirana dijagnostička i specijalističko-konzilijarna djelatnost koja se temelji na subspecijalističkim ambulantama.

Ovisno o vrsti pregleda, dijagnostičkom ili terapijskom postupku roditeljima se pružaju sve potrebne informacije i daju upute vezano za pripremu djeteta.

Subspecijalističke ambulante:

kardiološka, neurološka, nefrološka, gastroenterološka, pulmološko-alergološka, hematološko-onkološka, neonatološka, alergološko-imunološka, reumatološko - imunološka, ambulanta za medicinsku genetiku, ambulanta za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti, ambulanta za kliničku psihologiju i dvije psihološke ambulante, te ambulanta logopeda.

Radno vrijeme subspecijalističkih ambulanti:

Ponedjeljak od 07:30 do 15:30
Utorak od 07:30 do 19:30
Srijeda od 07:30 do 19:30
Četvrtak od 07:30 do 15:30
Petak od 07:30 do 15:30

 

 

 

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica ustrojena je na razini Klinike te obavlja dijagnostičko-terapijsku zdravstvenu zaštitu izvanbolničkih bolesnika čija priroda bolesti omogućava kratkotrajni boravak u bolnici.

Ukoliko procijenimo da je u najboljem interesu djeteta primitak u bolnicu, svakako se trudimo da taj boravak učinimo što kraćim. Veliku pomoć u ostvarenju tog cilja imalo je uređenje i otvaranje Dnevne bolnice, čime je smanjen broj hospitalizacija. 

Svakako nam je cilj dodatno skratiti trajanje bolničkog liječenja mjerama kao što su donošenje zajedničkih smjernica liječenja i obrade najčešćih bolesti i stanja (upale pluća, febrilne konvulzije, upale mokraćnog sustava, akutni poremećaji probave,...), uvođenje druge poslijepodnevne smjene u rad dnevne bolnice, nastavak parenteralne antibiotske terapije ili dijagnostičke obrade kroz Dnevnu bolnicu po smirivanju akutne faze bolesti itd.

Kod otpusta iz Dnevne bolnice roditeljima se daju upute (usmene i pismene) i savjeti o daljnjem liječenju i njezi, određuju se termini kontrolnih pregleda ukoliko su potrebni, a u slučaju pogoršanja u pravilu su roditeljima dostupni liječnici koji su skrbili o djetetu.

Medicinske sestre telefonski pružaju sve potrebne informacije i upute roditeljima vezano za pripremu za preglede i dijagnostičke, kao i terapijske postupke koji se obavljaju u dnevnoj bolnici. 

Kontakt
Voditeljica
prim. Marija Meštrović, dr. med., specijalistkinja pedijatrije, subspecijalistkinja pedijatrijske neurologije
Glavna sestra
Rajka Ćapin, bacc. med. techn.
Subspecijalističke ambulante Klinike za dječje bolesti
Glavna sestra Dnevne bolnice