Poliklinika Klinike za dječje bolesti

U poliklinici je organizirana dijagnostička i specijalističko-konzilijarna djelatnost koja se temelji na subspecijalističkim ambulantama.

Ovisno o vrsti pregleda, dijagnostičkom ili terapijskom postupku roditeljima se pružaju sve potrebne informacije i daju upute vezano za pripremu djeteta.

Subspecijalističke ambulante:

kardiološka, neurološka, nefrološka, gastroenterološka, pulmološko-alergološka, hematološko-onkološka, neonatološka, alergološko-imunološka, reumatološko - imunološka, ambulanta za medicinsku genetiku, ambulanta za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti, ambulanta za kliničku psihologiju i dvije psihološke ambulante, te ambulanta logopeda.

Radno vrijeme subspecijalističkih ambulanti:

Ponedjeljak od 07:30 do 15:30
Utorak od 07:30 do 19:30
Srijeda od 07:30 do 19:30
Četvrtak od 07:30 do 15:30
Petak od 07:30 do 15:30

 

 

 

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica ustrojena je na razini Klinike te obavlja dijagnostičko-terapijsku zdravstvenu zaštitu izvanbolničkih bolesnika čija priroda bolesti omogućava kratkotrajni boravak u bolnici.

Ukoliko procijenimo da je u najboljem interesu djeteta primitak u bolnicu, svakako se trudimo da taj boravak učinimo što kraćim. Veliku pomoć u ostvarenju tog cilja imalo je uređenje i otvaranje Dnevne bolnice, čime je smanjen broj hospitalizacija. 

Svakako nam je cilj dodatno skratiti trajanje bolničkog liječenja mjerama kao što su donošenje zajedničkih smjernica liječenja i obrade najčešćih bolesti i stanja (upale pluća, febrilne konvulzije, upale mokraćnog sustava, akutni poremećaji probave,...), uvođenje druge poslijepodnevne smjene u rad dnevne bolnice, nastavak parenteralne antibiotske terapije ili dijagnostičke obrade kroz Dnevnu bolnicu po smirivanju akutne faze bolesti itd.

Kod otpusta iz Dnevne bolnice roditeljima se daju upute (usmene i pismene) i savjeti o daljnjem liječenju i njezi, određuju se termini kontrolnih pregleda ukoliko su potrebni, a u slučaju pogoršanja u pravilu su roditeljima dostupni liječnici koji su skrbili o djetetu.

Medicinske sestre telefonski pružaju sve potrebne informacije i upute roditeljima vezano za pripremu za preglede i dijagnostičke, kao i terapijske postupke koji se obavljaju u dnevnoj bolnici. 

Kontakt
Voditeljica
prim. Marija Meštrović, dr. med.
Glavna sestra
Rajka Ćapin, bacc. med. techn.
Glavna sestra
Ankica Domljan, bacc. med. techn.
Subspecijalističke ambulante Klinike za dječje bolesti