Hitni kirurški prijem Klinike za kirugiju

Hitni kirurški prijem KBC-a Split je prijem koji objedinjuje za potrebe hitnih pacijenata sve specijalnosti iz područja kirurgije, abdominalnu kirurgiju, torakalnu kirurgiju, vaskularnu kirurgiju, traumatologiju, dječju kirurgiju i neurokirurgiju. U sklopu Hitnog kirurškog prijema se nalaze i dvije operacijske dvorane za hitne operativne zahvate te manja operacijska dvorana za manje zahtjevne hitne operativne zahvate.

Hitna služba u Hitnom kirurškom prijemu organizirana je od 0 do 24 sata.

Kontakt
Glavna sestra
Milka Barbarić, univ. bacc. med. techn.