ZAJEDNIČKA NABAVA 2012. G.
Objavljeno: 13.12.2012. - 23.12.2012.
Kategorija:
Zajednička nabava

13. 12. 2012. g.
Sukladno čl. 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Klinički bolnički centar Split kao javni naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona.

Odlukom Ministarstva zdravlja o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem središnjih tijela za javnu nabavu za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska Klasa:011-02/12-01/20, Ur.broj: 534-06-2-3/1-12-1 od 31. 05. 2012. g., Klinički bolnički centar Split određen je kao središnje tijelo za javnu nabavu za nabavnu kategoriju prehrambeni proizvodi.

Odlukom ravnatelja Klasa: 406-01/12-01/125, Ur.broj: 2181-147-01/D.D.-12-1 od 19. 06. 2012. g., kao ovlašteni predstavnici za izradu dokumentacije za nadmetanje, provođenje postupka javne nabave i sklapanje okvirnih sporazuma, imenovani su:

1. Julijana Petrić, dipl. oec.
tel.: 021 556-315
jpetric@kbsplit.hr

2. Marijana Medi, dipl. iur.
tel.: 021 556-037
mmedi@kbsplit.hr

3. Mirči Plazibat, oec.
tel.: 021 556-078