Priručnik - TEMELJNI HITNI MEDICINSKI POSTUPCI
Objavljeno: 1.11.2021.
Kategorija:
sestrinsvo - korisni stručni sadržaj

Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatski zavod za hitnu medicinu ovim
priručnikom ispunjavaju svoju zadaću osiguravanja standardizacije provođenja
postupaka u djelatnosti hitne medicinske pomoći u cilju osiguravanja kvalitete skrbi
i sigurnosti naših pacijenata.

Dokumenti

Najčitanije vijesti

123