Odjel za neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma

Odjel za neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma obavlja obradu i provodi liječenje novorođenčadi od prvog dana života, bolesti i postintenzivno liječenje dojenačke dobi i metaboličke bolesti. Rad se odvija kroz stacionar, dnevnu bolnicu i subspecijalističke ambulante.

Kontakt
Glavna sestra
Marijana Dražić, univ. bacc. med. techn.