HEMOLIZA

HEMOLIZA

Uputa:
Budući da je hemoliza uzorka najčešći uzrok neprihvaćanja uzoraka za analizu u daljnjem tekstu navodimo najčešće uzroke hemolize kao i utjecaj hemolize na pojedine analize. Učestalost hemolize u uzorcima koji su poslani u laboratorij na kliničko-kemijsko ispitivanje je oko 3,3%. O hemolizi in vivo radi se samo u oko 3,2% svih hemoliziranih uzoraka.
Hemoliza je oslobađanje staničnih sastojaka iz eritrocita, trombocita i leukocita u izvanstaničnu tekućinu, tj. plazmu ili serum. Vidljiva je kao crveno obojenje plazme ili seruma nakon centrifugiranja uzorka kad je koncentracija hemoglobina veća od 0,3 g/L

Vrste hemolize
• hemoliza in vitro je čimbenik interferencije; nastaje za vrijeme ili nakon uzimanja uzorka
• hemoliza in vivo je biološki čimbenik

Uzroci hemolize in vitro
Uzroci hemolize tijekom uzimanja krvi:
• jaka aspiracija (upotreba tankih igala rjeđe dovodi do hemolize nego upotreba debljih; turbulencija te količina i brzina protoka su manji)
• djelomična opstrukcija venskog ili arterijskog katetera
• uzimanje uzorka štrcaljkom i zatim razdvajanje u nekoliko epruveta

Uzroci hemolize nakon uzimanja krvi:
• presnažno miješanje krvi
• centrifugiranje krvi prije potpunog zgrušavanja
• centrifugiranje djelomično zgrušanih uzoraka bolesnika koji dobivaju antikoagulanse
• pozitivan ili negativan tlak u epruvetama
• razrjeđivanje krvi hipotoničnom otopinom
• zamrzavanje i odmrzavanje pune krvi
• čuvanje ili transport pune krvi na temperaturi okoline

Hemoliza kao čimbenik interferencije
• povećanje ili smanjenje koncentracije sastojaka u plazmi/serumu zbog koncentracijskog gradijenta između stanica i plazme
• interferiranje staničnih sastojaka u kemijskim i biokemijskim reakcijama (npr. pseudoperoksidazna aktivnost hemoglobina smeta određivanju bilirubina, adenilat-kinaza određivanju CK)
• optička interferencija hemoglobina u spektrofotometrijskim mjerenjima
U večini slučajeva, hemoliza uzrokuje interferenciju unutar referentnog intervala ili kod vrijednosti na gornjoj granici intervala (nivo odluke). Za bilo koji analit utjecaj hemolize na analit koji je u granici referentnih intervala je bitno veći nego kod izrazito patoloških vrijednosti.

Analiti koji najviše podliježu interferenciji zbog hemolize
Aspartat-aminotransferaza (AST)
Laktat-dehidrogenaza (LD)
Kalij
Anorganski fosfati
Bilirubin
Amonijak
Elektroforeza serumskih proteina
Folna kiselina
NSE