Katalog: KBC Split i kućne njege

NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK UVJETI DOSTAVE NAPOMENE
Acidobazni status (ABS) aK, vK, kK Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju
Methemoglobin aK, vK (Li-heparin) Uzorak ODMAH dostaviti.Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Karboksihemoglobin aK, vK (Li-heparin) Uzorak ODMAH dostaviti.Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Sedimentacija eritrocita (SE) vK (Na-citrat)
Kompletna krvna slika (KKS) vK, kK (K3EDTA)
Retikulociti (Rtc) vK, kK (K3EDTA)
Indeks zrelosti retikulocita vK, kK (K3EDTA)
% hipokromnih eritrocita K, kK (K3EDTA)
Osmotska rezistencija eritrocita vK (Li-heparin) Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel. 557-319 (Križine) ili 556-213 (Firule). Dostaviti 1 epruvetu od 5 mL.
Sadržaj Hb u retikulocitima (CHr) vK, kK (K3EDTA)
Imunofenotipizacija limfocita (T+B+NK+ostalo) periferne krvi vK (K3EDTA) Uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 48 sati od uzimanja uzorka. U ljetnim mjesecima uzorci se transportiraju na temperaturi 2-8°C. ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465
Imunofenotipizacija stanica bronho-alveolarnog lavata BAL Uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 48 sati od uzimanja uzorka. U ljetnim mjesecima uzorci se transportiraju na temperaturi 2-8°C. ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465
Imunofenotipizacija CD34 matičnih stanica i prastanica u krvi i presatku vK (K3EDTA)
Glukoza S, P (Li-heparin), kK ili P (NaF) Za dijagnozu šećerne bolesti-preporučeni uzorak je plazma (NaF).
Urea S,P (Li-heparin)
Kreatinin S,P (Li-heparin)
Urati S,P (Li-heparin)
Bilirubin ukupni S,P (Li-heparin)
Bilirubin konjugirani S,P (Li-heparin)
Amonijak P (Li-heparin) Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Laktat P (NaF) Uzorak dostaviti ODMAH na ledu. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Homocistein S Nakon vađenja uzorak ODMAH staviti na led do centrifugiranja. Nakon centrifugiranja serum odmah odvojiti od stanica. Odvojeni serum je stabilan 14 dana na 2-8 °C
Hemoglobin A1c (HbA1C) vK (K3EDTA) 7 dana na 2-8 °C
Alanin aminotransferaza (ALT) S,P (Li-heparin)
Aspartat aminotransferaza (AST) S,P (Li-heparin)
Gama-glutamil transferaza (GGT) S,P (Li-heparin)
Alkalna fosfataza (ALP) S,P (Li-heparin)
Koštani izoenzim alkalne fosfataze (KALP) S 48 sati na 2-8 °C, duže na -20 °C Izdavanje nalaza unutar dva tjedna.
Laktat dehidrogenaza (LDH) S,P (Li-heparin)
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) S 5 dana na 2-8 °C, 6 mjeseci na -20 °C
Amilaza (AMI-S) S,P (Li-heparin)
Lipaza S,P (Li-heparin)
Kreatin-kinaza (CK) S,P (Li-heparin)
CK-MB (masena koncentracija) S,P (Li-heparin)
Kolinesteraza (CHE) S
Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PDH) vK (Li-heparin) Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju utorkom i četvrtkom.
Natrij (Na) S,P (Li-heparin)
Kalij (K) S,P (Li-heparin)
Kloridi (Cl) S,P (Li-heparin)
Anorganski fosfor (P) S,P (Li-heparin)
Kalcij (Ca) S,P (Li-heparin)
Kalcij ionizirani (Ca++) S Uzorak dostaviti ODMAH. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Magnezij (Mg) S,P (Li-heparin)
Osmolalnost S,P (Li-heparin) 48 sati na 2-8 °C
Željezo (Fe) S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza.
Bakar (Cu) S 14 dana na sobnoj temperaturi ili na 2-8 °C, duže na -20 °C Izdavanje nalaza prvi slijedeći ponedjeljak.
Nezasićeni kapacitet vezivanja željeza (UIBC) S
Ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC) S
Kolesterol S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
Trigliceridi S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
HDL- kolesterol S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
LDL - kolesterol S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
Ukupni proteini S,P (Li-heparin)
Albumin S,P (Li-heparin) 7 dana na 2-8 °C
C reaktivni protein (CRP) S,P (Li-heparin)
Prokalcitonin S,P (Li-heparin) 24 h na 2-8 °C, duže na -20 °C
Troponin I S,P (Li-heparin)
Mioglobin S,P (Li-heparin)
proBNP S, P (Li-heparin) 3 dana na sobnoj temperaturi ili 6 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Feritin S 24 sata na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C,
Haptoglobin S 7 dana na 2-8 °C
Transferin S 7 dana na 2-8 °C
Topljivi transferinski receptori S 7 dana na 2-8 °C
Ceruloplazmin S 7 dana na 2-8 °C
α1-antitripsin S 7 dana na 2-8 °C
C3 komponenta komplementa (C3) S 7 dana na 2-8 °C
C4 komponenta komplementa (C4) S 7 dana na 2-8 °C
Elektroforeza proteina (EFP) S 7 dana na 2-8 °C
Elektroforeza hemoglobina (EFHb) vK (Li-heparin) Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel. 556-207. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Imunoglobulin A (IgA) S 7 dana na 2-8 °C
Imunoglobulin M (IgM) S 7 dana na 2-8 °C
Imunoglobulin G (IgG) S 7 dana na 2-8 °C
Ukupni imunoglobulin E (IgE) S 7 dana na 2-8 °C
Imunofiksacija serumskih proteina S 7 dana na 2-8 °C Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina S 7 dana na 2-8 °C. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina S 7 dana na 2-8 °C. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO) S 7 dana na 2-8 °C ili uzorak unutar 24 sata zamrznuti i pohraniti na -20 °C
Krioglobulini S Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju na lokalitetu Križine ponedjeljkom.
Cistatin C S 3 dana na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, 1 mjesec na -20 °C
Alfa feto protein (AFP) S 3 dana na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Karcinoembrionalni antigen (CEA) S 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Ugljikohidratni antigen 125 (CA125) S 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA15-3) S 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA19-9) S 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
CYFRA 21.1 S 4 tjedna na 2-8 °C, duže na -20 °C
Prostata specifični antigen-ukupni (tPSA) S 24 h na 2-8 °C ili na -20 °C Uzorak centrifugirati unutar 3 sata od vađenja i dostaviti isti dan.
Prostata specifični antigen-slobodni (fPSA) S 24 h na 2-8 °C ili na -20 °C Uzorak centrifugirati unutar 3 sata od vađenja i dostaviti isti dan.
Neuron specifična enolaza (NSE) S Uzorak centrifugirati unutar jednog sata od vađenja i dostaviti isti dan.
S100 S 8 h na na sobnoj temperaturi, 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Biotin koji je sastav mnogih suplemenata ne smije se uzimati najmanje 8 sati prije uzorkovanja. Izdavanje nalaza prvi idući ponedjeljak.
SCC S 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Kromogranin A S 4 dana na 2-8 °C Bolesnik minimalno dva tjedna prije uzorkovanja mora prekinuti terapiju inhibitorima protonske pumpe. Uzimanje antagonista H2-receptora ne utječe na koncetraciju kromogranina. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Luteinizirajući hormon (LH) S 14 dana na 2-8 °C
Folikul stimulirajući hormon (FSH) S 14 dana na 2-8 °C
Estradiol (E2) S 2 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Progesteron S 5 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
17-OH progesteron S 24 sata na 2-8 °C, duže na -20 °C Izdavanje nalaza unutar tri tjedna.
Androstendion S 24 sata na 2-8 °C, duže na -20 °C Izdavanje nalaza unutar tri tjedna.
DHEA-S S 2 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Anti Mullerian hormon (AMH) S 5 dana na sobnoj temperaturi ili 2-8 °C
SHBG S 3 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Testosteron -ukupni S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Testosteron-slobodni S
Prolaktin (PRL) S 14 dana na 2-8 °C
Inzulin S 24 h na 2-8 °C, duže na -20 °C
Hormon rasta (HR) S 3 mjeseca -20 °C Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
C-peptid S 24 h na 2-8 °C, duže na -20 °C
Faktor rasta sličan inzulinu ( IGF-1) S 3 mjeseca -20 °C Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Vezujući protein 3 faktora rasta sličnog inzulinu (IGF-BP3) S 3 mjeseca -20 °C Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Ukupni kortizol S, P (K3EDTA) 5 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Ukoliko se istovremeno određuje i ACTH dovoljan je jedan spremnik s ljubičastim čepom (K3EDTA).
Adrenokortikotropni hormon (ACTH) P (K3EDTA) Uzorak izvaditi u ohlađenu epruvetu i odmah nakon vađenja staviti na led. Nakon centrifugiranja uzorak odmah zamrznuti na -20 °C
Paratiroidni hormon (PTH) S, P (K3EDTA) Serum : 8 sati na na sobnoj temperaturi5 dana na 2-8 °C, duže na - 20 °C. Plazma : 2 dana na sobnoj temperaturi, 5 dana na 2-8 °C, duže na - 20 °C Zbog veće stabilnosti analita molimo uzorke vaditi u spremnik s K3EDTA (ljubičasti čep).
βHCG S, P (Li-heparin) 24 sata na na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C
Tiroidni stimulirajuči hormon (TSH) S 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C, duže na - 20 °C
Trijodtironin (T3) S 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C, duže na - 20 °C
Tiroksin (T4) S 8 sati na sobnoj temperaturi, 24 sata na 2-8 °C, duže na - 20 °C
Slobodni trijodtironin (FT3) S 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C, duže na - 20 °C
Slobodni tiroksin (FT4) S 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C, duže na - 20 °C
Inhibin B S 48 sati na 2-8 °C, duže na - 20 °C Izdavanje nalaza unutar mjesec dana.
Karbamazepin S, P (Li-heparin) 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost.
Fenobarbital S, P (Li-heparin) 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost.
Sirolimus vK (K2 i K3EDTA) 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Takrolimus vK (K2 i K3EDTA) 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Ciklosporin vK (K2 i K3EDTA) 5 dana na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Everolimus vK (K2 i K3EDTA) 5 dana na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze..Izdavanje nalaza prvi idući četvrtak.
Litij S 24 sata na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Metotreksat S
Digoksin S, P (Li-heparin) 48 sati na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C
Levetiracetam S 48 sati na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C
PV - udjel P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
PV-INR P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
APTV P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
aPTV omjer P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Trombinsko vrijeme P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Fibrinogen P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
D-dimeri P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Inhibitori na faktore koagulacije- probiranje P (Na-citrat) Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel: 556-733
Inhibitori na faktore koagulacije- kvantitativno P (Na-citrat) Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel: 556-733
Agregacija trombocita- Multiplate P (Na-citrat) 2 sata na ISKLJUČIVO na sobnoj temperaturi. Pretraga se radi usvrhu praćenja antiagregacijske terapije, uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Heparin (LMWH) - antiX-a P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak se uzima 3-4 sata nakon zadnje doze.
Dabigatran P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka.
Rivaroxaban P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka.
PFA - kapacitet primerne hemostaze P (Na-citrat) 2 sata na ISKLJUČIVO na sobnoj temperaturi. Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Antitrombin (AT) P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
C1-INHIBITOR-aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FII- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FIX- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FXI- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FXII- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FXIII- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FV- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FVII- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FVIII- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
FX- aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
vWFR:Rco - aktivnost P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Fibrinoliza P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Protein C (PC) P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Protein S (PS) P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Lupus antikoagulans (LAC) P (Na-citrat) 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Tromboelastografija (TEG) P (Na-citrat) 2 sata na ISKLJUČIVO na sobnoj temperaturi Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Folna kiselina S 48 h na 2-8 °C, 1 mjesec na -20 °C
Vitamin B12 S 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C
Ukupni 25-OH Vitamin D (25-OHD) S 8 h na sobnoj temperaturi ili 4 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
total P1NP P (K3EDTA) 24 h na sobnoj temperaturi, 5 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
N-MID Osteocalcin P (K3EDTA) 48 h na sobnoj temperaturi, 3 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
β-CrossLaps P (K3EDTA) 24 h na sobnoj temperaturi, 8 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
Etanol S, P (Li-heparin) Začepljeni uzorak stabilan 2 tjedna na sobnoj temperaturi, 6 mjeseci na 2-8 °C Ne smije se koristiti alkohol kao dezinfekcijsko sredstvo pri uzimanju krvi.
Benzodiazepini - probir porcija urina 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Amfetamini - probir porcija urina 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kokain - probir porcija urina 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Opijati - probir porcija urina 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Metadon - probir porcija urina 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kanabinoidi - probir porcija urina 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
RANI KOMBINIRANI PROBIR - I TRIMESTAR TRUDNOĆE S Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju. Vađenje srijedom i četvrtkom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
DOUBLE TEST ZA II TRIMESTAR TRUDNOĆE S Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju. Vađenje srijedom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
Određivanje zrelosti fetalnih pluća preko broja lamelarnih tjelešaca plodova voda
Apsorpcijska krivulja amnijske tekućine plodova voda
Anti -HAV S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
AntiI-HAV IgM S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C
HBsAG S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.
Anti-HBs S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.
Anti - HBc S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.
Anti - HBc IgM S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.
HBeAg S 7 dana na 2-8 °C, Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice
Anti-Hbe S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.
Anti-HCV S 7 dana na 2-8 °C, duže na -20 °C Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.
Okultno krvarenje F Prije uzorkovanja spremnik potrebno uzeti u laboratoriju. Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici - imunokemijski test.
Kalprotektin F 7 dana na 2-8 °C Izdavanje nalaza unutar jednog tjedna.
Reumatoidni faktor (RF) S 48h na 2-8 °C, duže na -20 °C
Cirkulirajući imunokompleksi (CIK C3d i IgG) S 8 sati na sobnoj temperaturi, duže na -20 °C Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na kardiolipin - IgM (aCL-IgM) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na β-2-glikoprotein I - IgG (β-2-GPI IgG) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na β-2-glikoprotein I - IgM (β-2-GPI IgM) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na endomizija (EMA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgG (tTg-IgG) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgA (tTg-IgA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgG (AGA-IgG) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgA (AGA-IgA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgG (anti-DPG-IgG) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgA (anti-DPG-IgA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antinuklearna antitijela (ANA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ekstraktibilne nuklearne antigene (ENA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-A (Ro) antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-B (La) antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Sm antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na U1-RNP antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Scl-70 antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Jo-1 antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na centromere (ACA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ribosomski P protein (RPP) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na dsDNA S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na proteinazu 3 (PR3-ANCA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mijeloperoksidazu (MPO-ANCA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glomerularnu bazalnu membranu (GBM/AGBM) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glatku muskulaturu (AGLM) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mitohondrije (AMA) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na M2 antigen mitohondrija (AMA M2) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega usmjerena na LKM-1 antigen S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na topljivi jetreni antigen/antitijela na mikrosome jetre i pankreasa (SLA/LP) S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Hu, Yo, Ri antigene S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anti-CCP S 22 sata na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C
Antigangliozidna antitijela S 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anitijela na parijetalne stanice S 2-4 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
URIN (kemijski pregled) U
URIN (sediment) U
Urea dU 2 dana na sobnoj temperaturi, 6 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kreatinin U, dU 48 h na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Standardni klirens kreatinina dU i S 48 h na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C Uz uzorak urina obavezno dostaviti i uzorak krvi za određivanje kreatinina te podatke o visini i težini pacijenta.
Natrij (Na) U, dU 45 dana na sobnoj temperaturi ili 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalij (K) U, dU 45 dana na sobnoj temperaturi ili 2 -8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kloridi (Cl) U, dU 7 dana na sobnoj temperaturi ili 2 -8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Anorganski fosfor (P) U, dU 2 dana na sobnoj temperaturi Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalcij (Ca) U, dU 2 dana na sobnoj temperaturi, 4 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Magnezij (Mg) U, dU 3 dana na sobnoj temperaturi ili 2 -8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Amilaza (AMI-U) U
Osmolalnost U, dU 2 dana na +4 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Ukupni proteini U, dU 24 h na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Albumin U, dU 14 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Omjer albumin/kreatinin u urinu (ACR) U 6 dana na 2-8 °C Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin, obavezno naglasiti o kojem se uzorku urina radi.
Omjer proteini/kreatinin u urinu (PCR) U 6 dana na 2-8 °C Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina dU 7 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina dU 7 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO) U, dU Uzorak dostaviti isti dan. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Bence Jones protein dU 7 dana na 2-8 °C Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Katekolamini dU Potreban dogovor s laboratorijem. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Metanefrini dU Potreban dogovor s laboratorijem. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-CO steroidi dU Potreban dogovor s laboratorijem. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-OH steroidi dU