Katalog: Suradne ustanove

NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA NAPOMENE
Acidobazni status (ABS) aK, vK, kK Uzorak ODMAH dostaviti.
Methemoglobin aK, vK (Li-heparin) Uzorak ODMAH dostaviti.
Karboksihemoglobin aK, vK (Li-heparin) Uzorak ODMAH dostaviti.
Sedimentacija eritrocita (SE) vK (Na-citrat)
Kompletna krvna slika (KKS) vK, kK (K3EDTA)
Retikulociti (Rtc) vK, kK (K3EDTA)
Indeks zrelosti retikulocita vK, kK (K3EDTA)
% hipokromnih eritrocita K, kK (K3EDTA)
Osmotska rezistencija eritrocita vK (Li-heparin) Dostaviti 1 epruvetu od 5 mL.
Sadržaj Hb u retikulocitima (CHr) vK, kK (K3EDTA)
Imunofenotipizacija limfocita (T+B+NK+ostalo) periferne krvi vK (K3EDTA) ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465
Imunofenotipizacija stanica bronho-alveolarnog lavata BAL ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465
Imunofenotipizacija CD34 matičnih stanica i prastanica u krvi i presatku vK (K3EDTA)
Glukoza S, P (Li-heparin), kK ili P (NaF) Za dijagnozu šećerne bolesti-preporučeni uzorak je plazma (NaF).
Urea S,P (Li-heparin)
Kreatinin S,P (Li-heparin)
Urati S,P (Li-heparin)
Bilirubin ukupni S,P (Li-heparin)
Bilirubin konjugirani S,P (Li-heparin)
Amonijak P (Li-heparin) Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.
Laktat P (NaF) Uzorak dostaviti ODMAH.
Homocistein S Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.
Hemoglobin A1c (HbA1C) vK (K3EDTA)
Alanin aminotransferaza (ALT) S,P (Li-heparin)
Aspartat aminotransferaza (AST) S,P (Li-heparin)
Gama-glutamil transferaza (GGT) S,P (Li-heparin)
Alkalna fosfataza (ALP) S,P (Li-heparin)
Koštani izoenzim alkalne fosfataze (KALP) S Izdavanje nalaza unutar dva tjedna.
Laktat dehidrogenaza (LDH) S,P (Li-heparin)
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) S
Amilaza (AMI-S) S,P (Li-heparin)
Lipaza S,P (Li-heparin)
Kreatin-kinaza (CK) S,P (Li-heparin)
CK-MB (masena koncentracija) S,P (Li-heparin)
Kolinesteraza (CHE) S
Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PDH) vK (Li-heparin) Uzorak dostaviti utorkom ili četvrtkom do 11h.
Natrij (Na) S,P (Li-heparin)
Kalij (K) S,P (Li-heparin)
Kloridi (Cl) S,P (Li-heparin)
Anorganski fosfor (P) S,P (Li-heparin)
Kalcij (Ca) S,P (Li-heparin)
Kalcij ionizirani (Ca++) S Uzorak dostaviti ODMAH.
Magnezij (Mg) S,P (Li-heparin)
Osmolalnost S,P (Li-heparin)
Željezo (Fe) S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza.
Bakar (Cu) S Izdavanje nalaza prvi slijedeći ponedjeljak.
Nezasićeni kapacitet vezivanja željeza (UIBC) S
Ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC) S
Kolesterol S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
Trigliceridi S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
HDL- kolesterol S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
LDL - kolesterol S Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
Ukupni proteini S,P (Li-heparin)
Albumin S,P (Li-heparin)
C reaktivni protein (CRP) S,P (Li-heparin)
Prokalcitonin S,P (Li-heparin)
Troponin I S,P (Li-heparin)
Mioglobin S,P (Li-heparin)
proBNP S, P (Li-heparin)
Feritin S
Haptoglobin S
Transferin S
Topljivi transferinski receptori S
Ceruloplazmin S
α1-antitripsin S
C3 komponenta komplementa (C3) S
C4 komponenta komplementa (C4) S
Elektroforeza proteina (EFP) S
Elektroforeza hemoglobina (EFHb) vK (Li-heparin) Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Imunoglobulin A (IgA) S
Imunoglobulin M (IgM) S
Imunoglobulin G (IgG) S
Ukupni imunoglobulin E (IgE) S
Imunofiksacija serumskih proteina S Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina S Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina S Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO) S
Krioglobulini S Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju na lokalitetu Križine ponedjeljkom.
Cistatin C S
Alfa feto protein (AFP) S
Karcinoembrionalni antigen (CEA) S
Ugljikohidratni antigen 125 (CA125) S
Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA15-3) S
Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA19-9) S
CYFRA 21.1 S
Prostata specifični antigen-ukupni (tPSA) S
Prostata specifični antigen-slobodni (fPSA) S
Neuron specifična enolaza (NSE) S Uzorak dostaviti do 12 h.
S100 S Biotin koji je sastav mnogih suplemenata ne smije se uzimati najmanje 8 sati prije uzorkovanja. Izdavanje nalaza prvi idući ponedjeljak.
SCC S
Kromogranin A S Bolesnik minimalno dva tjedna prije uzorkovanja mora prekinuti terapiju inhibitorima protonske pumpe. Uzimanje antagonista H2-receptora ne utječe na koncetraciju kromogranina. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Luteinizirajući hormon (LH) S
Folikul stimulirajući hormon (FSH) S
Estradiol (E2) S
Progesteron S
17-OH progesteron S Izdavanje nalaza unutar tri tjedna.
Androstendion S Izdavanje nalaza unutar tri tjedna.
DHEA-S S
Anti Mullerian hormon (AMH) S
SHBG S
Testosteron -ukupni S
Testosteron-slobodni S
Prolaktin (PRL) S
Inzulin S
Hormon rasta (HR) S Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
C-peptid S
Faktor rasta sličan inzulinu ( IGF-1) S Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Vezujući protein 3 faktora rasta sličnog inzulinu (IGF-BP3) S Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Ukupni kortizol S, P (K3EDTA) Ukoliko se istovremeno određuje i ACTH dovoljan je jedan spremnik s ljubičastim čepom (K3EDTA).
Adrenokortikotropni hormon (ACTH) P (K3EDTA) Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.
Paratiroidni hormon (PTH) S, P (K3EDTA)
βHCG S, P (Li-heparin)
Tiroidni stimulirajuči hormon (TSH) S
Trijodtironin (T3) S
Tiroksin (T4) S
Slobodni trijodtironin (FT3) S
Slobodni tiroksin (FT4) S
Inhibin B S Izdavanje nalaza unutar mjesec dana.
Karbamazepin S, P (Li-heparin) Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost..
Fenobarbital S, P (Li-heparin) Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost.
Sirolimus vK (K2 i K3EDTA) Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Takrolimus vK (K2 i K3EDTA) Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Ciklosporin vK (K2 i K3EDTA) Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Everolimus vK (K2 i K3EDTA) Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze. Izdavanje nalaza prvi idući četvrtak.
Litij S Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Metotreksat S
Digoksin S, P (Li-heparin)
Levetiracetam S
PV - udjel P (Na-citrat)
PV-INR P (Na-citrat)
APTV P (Na-citrat)
aPTV omjer P (Na-citrat)
Trombinsko vrijeme P (Na-citrat)
Fibrinogen P (Na-citrat)
D-dimeri P (Na-citrat)
Inhibitori na faktore koagulacije- probiranje P (Na-citrat) Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel: 556-733
Inhibitori na faktore koagulacije- kvantitativno P (Na-citrat) Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel: 556-733
Agregacija trombocita- Multiplate P (Na-citrat) Pretraga se radi usvrhu praćenja antiagregacijske terapije, uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Heparin (LMWH) - antiX-a P (Na-citrat) Uzorak se uzima 3-4 sata nakon zadnje doze.
Dabigatran P (Na-citrat) Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka.
Rivaroxaban P (Na-citrat) Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka.
PFA - kapacitet primerne hemostaze P (Na-citrat) Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Antitrombin (AT) P (Na-citrat)
C1-INHIBITOR-aktivnost P (Na-citrat)
FII- aktivnost P (Na-citrat)
FIX- aktivnost P (Na-citrat)
FXI- aktivnost P (Na-citrat)
FXII- aktivnost P (Na-citrat)
FXIII- aktivnost P (Na-citrat)
FV- aktivnost P (Na-citrat)
FVII- aktivnost P (Na-citrat)
FVIII- aktivnost P (Na-citrat)
FX- aktivnost P (Na-citrat)
vWFR:Rco - aktivnost P (Na-citrat)
Fibrinoliza P (Na-citrat)
Protein C (PC) P (Na-citrat)
Protein S (PS) P (Na-citrat) Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Lupus antikoagulans (LAC) P (Na-citrat) Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Tromboelastografija (TEG) P (Na-citrat) Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Folna kiselina S
Vitamin B12 S
Ukupni 25-OH Vitamin D (25-OHD) S
total P1NP P (K3EDTA)
N-MID Osteocalcin P (K3EDTA)
β-CrossLaps P (K3EDTA)
Etanol S, P (Li-heparin) Ne smije se koristiti alkohol kao dezinfekcijsko sredstvo pri uzimanju krvi.
Benzodiazepini - probir porcija urina Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Amfetamini - probir porcija urina Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kokain - probir porcija urina Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom
Opijati - probir porcija urina Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Metadon - probir porcija urina Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kanabinoidi - probir porcija urina Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
RANI KOMBINIRANI PROBIR - I TRIMESTAR TRUDNOĆE S Vađenje srijedom i četvrtkom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
DOUBLE TEST ZA II TRIMESTAR TRUDNOĆE S Vađenje srijedom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
Određivanje zrelosti fetalnih pluća preko broja lamelarnih tjelešaca plodova voda Dostaviti isti dan do 11h.
Apsorpcijska krivulja amnijske tekućine plodova voda Dostaviti isti dan do 11h.
Anti -HAV S
AntiI-HAV IgM S
HBsAG S
Anti-HBs S
Anti - HBc S
Anti - HBc IgM S
HBeAg S
Anti-Hbe S
Anti-HCV S
Okultno krvarenje F Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici - imunokemijski test.
Kalprotektin F Izdavanje nalaza unutar jednog tjedna.
Reumatoidni faktor (RF) S
Cirkulirajući imunokompleksi (CIK C3d i IgG) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na kardiolipin - IgM (aCL-IgM) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na β-2-glikoprotein I - IgG (β-2-GPI IgG) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na β-2-glikoprotein I - IgM (β-2-GPI IgM) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na endomizija (EMA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgG (tTg-IgG) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgA (tTg-IgA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgG (AGA-IgG) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgA (AGA-IgA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgG (anti-DPG-IgG) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgA (anti-DPG-IgA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antinuklearna antitijela (ANA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ekstraktibilne nuklearne antigene (ENA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-A (Ro) antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-B (La) antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Sm antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na U1-RNP antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Scl-70 antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Jo-1 antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na centromere (ACA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ribosomski P protein (RPP) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na dsDNA S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na proteinazu 3 (PR3-ANCA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mijeloperoksidazu (MPO-ANCA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glomerularnu bazalnu membranu (GBM/AGBM) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glatku muskulaturu (AGLM) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mitohondrije (AMA) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na M2 antigen mitohondrija (AMA M2) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega usmjerena na LKM-1 antigen S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na topljivi jetreni antigen/antitijela na mikrosome jetre i pankreasa (SLA/LP) S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Hu, Yo, Ri antigene S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anti-CCP S
Antigangliozidna antitijela S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anitijela na parijetalne stanice S Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
URIN (kemijski pregled) U Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu.
URIN (sediment) U Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu.
Urea dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kreatinin U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Standardni klirens kreatinina dU i S Uz uzorak urina obavezno dostaviti i uzorak krvi za određivanje kreatinina te podatke o visini i težini pacijenta.
Natrij (Na) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalij (K) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kloridi (Cl) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Anorganski fosfor (P) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalcij (Ca) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Magnezij (Mg) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Amilaza (AMI-U) U
Osmolalnost U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Ukupni proteini U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Albumin U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Omjer albumin/kreatinin u urinu (ACR) U Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin, obavezno naglasiti o kojem se uzorku urina radi.
Omjer proteini/kreatinin u urinu (PCR) U Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina dU Uzorak poslati isti dan. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina dU Uzorak poslati isti dan. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO) U, dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Bence Jones protein dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Katekolamini dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Metanefrini dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-CO steroidi dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-OH steroidi dU Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Adrenalin dU