Pohvale

Ukoliko nas želite pohvaliti i iskazati zadovoljstvo pruženom uslugom molimo napišite nam. 

Pohvala, Z. G.
Objavljeno: -
Kategorija:
Pohvale

Dana 02.2024. do 09.02.2024. godine hospitaliziran sam na Klinici za kožne i spolne bolesti - objekt na Križinama. Moram ovim putem izraziti moju neizmernu zahvalnost apsolutno cijelokupnom timu koji se sa toliko pažnje i prednosti posvetio mom liječenju, dakle cijelom timu bez obzira na žutu, modru ili bijelu uniformu. I ne sami liječenju već svemu onom što život, a posebno boravak u bolnici čini lijepim. Iako sam krenuo u ovu avanturu liječenja opterećen predrasudama o našem zdravstvu generalno, sve što se dešavalo bilo je apsolutno suprotno i na izuzetno visokom profesionalnom ali i ljudskom nivou. Ne vjerujem da i na nekim razvikanim vanjskim klinikama može bolje. Vaša posvećenost pacijentu je zaista elitna. Ne može bolje. Naravno posebno ipak moram istaći dr. Anu Bubić koja je od našeg prvog susreta dala svoj puni angažman dektektiranju dijagnoze i određivanju terapije. Mogao bih puno toga reći u Vašu pohvalu, iskreno hvala na svemu, i u želji da i dalje na isti naćin čuvate naše zdravlje ali i taj Vaš pozitivni timski duh kojim je nabijena atmosfera cijelog odjela..

Lijep pozdrav

Z. G., 13.2.2024.

Sve svoje pohvale možete napisati na Obrascu za pohvale koji je dostupan u obliku web forme i PDF obrasca.
Također pohvalu možete napisati u slobodnoj formi ili u knjigu utisaka koju ćete dobiti na Klinici/Zavodu/Odjelu.

Vašu pohvalu možete predati i osobno na Protokol u Upravnoj zgradi KBC Split na Firulama, poslati poštom na adresu: KBC Split, Spinčićeva 1, 21 000 Split ili poslati elektroničkom poštom na adresu: office@kbsplit.hr