Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #135
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Terapija protiv virusa hepatitisa C za osobe s poremećajem uzimanja opioida

Iako postoji zabrinutost zbog lošeg pridržavanja antivirusnoj terapiji kod osoba s poremećajem uzimanja opioida, liječenje hepatitisa C (HCV) može biti izuzetno uspješno u toj populaciji, posebno u nekonvencionalnim zdravstvenim ustanovama. Provedeno je grozdasto randomizirano kontrolirano ispitivanje na 600 ispitanika s kroničnom infekcijom HCV-a koji su bili uključeni u program liječenja od ovisnosti o opioidima. Pružanje antivirusne terapije kroz program, vođeno od strane stručnjaka za HCV putem telemedicine, povećalo je stope inicijacije antivirusne terapije (92% naspram 40%) i održanog virološkog odgovora (85% naspram 30%) u usporedbi s tradicionalnim upućivanjem u specijalističku kliniku na liječenje. Ovi podatci ističu utjecaj smanjenja prepreka pristupu skrbi za osobe s poremećajem uzimanja opioida i podržavaju preporuku da se sve pacijente liječi za kronični HCV, bez obzira na aktivnu upotrebu droga. Više na poveznici.

Vodice za ispiranje usta za pacijente s dijabetesom tipa 2

Parodontitis je povezan s dijabetesom tipa 2 (T2DM), a ispiranje usta vodicom za ispiranje poznato je da smanjuje pojavu parodontitisa smanjenjem loših bakterija u ustima. S obzirom da još uvijek nisu jasni učinci vodice za ispiranje usta na bakterije koje su češće kod pacijenata s T2DM-om, provedeno je istraživanje na 173 osobe s T2DM-om. Tijekom prvih 6 mjeseci, ispitanici su koristili običnu vodu za ispiranje usta, nakon čega su prešli na vodicu za ispiranje s 0,05% klorheksidinom tijekom sljedećih 6 mjeseci. Uzorci sline i krvi prikupljeni su 6-12 puta tijekom redovitih posjeta klinici svakih 1 ili 2 mjeseca te su izmjerene razine HbA1c i prisutnost patogenih bakterija. Broj bakterija crvenog kompleksa značajno se smanjio kod mlađih ili muških ispitanika koji su ispirali usta vodicom za ispiranje. Nadalje, razine HbA1c značajno su se smanjile kod mlađih ispitanika ili onih s višim razinama HbA1c koji su koristili vodicu za ispiranje usta. Ovi rezultati sugeriraju da ispiranje usta može smanjiti broj bakterija crvenog kompleksa i poboljšati hiperglikemijsko stanje kod osoba s dijabetesom tipa 2, posebice kod mladih. Više na poveznici.

Prediktivna točnost strojnog učenja za rizik smrti kod HIV pacijenata

Rano predviđanje smrtnosti kod osoba s HIV-om uvijek je bio izazov. Korištenjem strojnog učenja neki istraživači pokušavaju razviti modele koji bi predvidjeli rizik od smrti kod osoba s HIV-om. Ipak, raznoliki vremenski okviri smrtnosti i mnogobrojne varijable modeliranja postavljaju pitanje učinkovitosti trenutnog modela za predviđanje smrti povezane s HIV-om. Stoga je proveden sustavni pregled koji je obuhvatio 24 istraživanja s podacima o 401.389 ispitanika. Modeli su se koristili za predviđanje smrti tijekom dugotrajnog praćenja izvan bolnica. Ovaj sustavni pregled ukazuje na to da je primjena strojnog učenja izvediva strategija za razvoj prediktivnih modela smrtnosti povezane s HIV-om koji nisu ograničeni vremenom. Ipak, zbog ograničenog broja originalnih istraživanja, potrebna su dodatna multicentrična istraživanja kako bi se ova tvrdnja detaljnije potvrdila. Više na poveznici.

Učinci različitih vrsta organizacijskih intervencija za mentalno zdravlje na mentalno zdravlje i blagostanje zdravstvenih radnika

Intervencije za poboljšanje mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika postalo je sve važnije s obzirom na povećanu svijest o izazovima s kojima se suočavaju u svom radnom okruženju. Stoga je proveden sustavni pregled kako bi se istražila učinkovitost različitih vrsta organizacijskih intervencija na mentalno zdravlje i blagostanje radnika u zdravstvu, posebno u malim i srednjim zdravstvenim ustanovama. U pregled su uključena 22 istraživanja, a dvije trećine ih je uočilo poboljšanje u barem jednom aspektu mentalnog zdravlja, najčešće u smanjenju izgaranja. Dokazi su pokazali snažnu i umjerenu razinu učinkovitosti za određene vrste intervencija poput promjena u poslu i zadacima te fleksibilnog radnog rasporeda. Vrste intervencija u kojima promjena radnog okruženja čini intervenciju imale su najvišu razinu dokaza. Međutim, za ostale vrste intervencija, razina dokaza je nedostatna. Ovaj sustavni pregled sugerira da organizacijske intervencije mogu biti korisne, ali su potrebna daljnja istraživanja, posebno u malim i srednjim zdravstvenim ustanovama te za različite skupine zdravstvenih radnika.

Ove Novosti dio su aktivnosti Centra za medicinu utemeljenu na dokazima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Više o Centru možete pronaći na ovoj poveznici.

Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.