UPUTE

Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza

Uputa:
24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak roboransa
• uzorak krvi od bolesnika uzeti u standardizirano vrijeme jer koncentracija željeza pokazuje cirkadijalne promjene
ako je bolesnik pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:
• tjedan do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza
• tri dana nakon davanja intravenoznih preparata željeza
• mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
Koncentracija željeza u serumu je povećana kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa, posebno cisplatine i metotreksata.
Određivanje željeza treba odgoditi za vrijeme akutne infekcije.