UPUTE

Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida

Uputa:
Priprema pacijenta za određivanje katekolamina i VMA :
• 5 dana prije sakupljanja mokraće poželjno je prekinuti terapiju lijekovima koji sadrže adrenalin ili njemu slične spojeve: dopa, metil-dopa (Aldomet), zatim tetracikline, ampicilin, eritromicin, kinin i aspirin, u prehrani izbjegavati banane, čokoladu, kremu s vanilijom, citrusno voće, kavu i čaj.
Priprema pacijenta za određivanje 5-HIAA :
• 3-4 dana prije sakupljanja mokraće poželjno je prekinuti terapiju fenotijazinima, paracetamolom, rezerpinom, fenobarbitolom, acetanilidom i fenacetinom, u prehrani izbjegavati rajčice, banane, ananas, avokado i orašaste plodove.
Sakupljanje urina :
• Prije početka sakupljanja mokraće POSUDU ZA SAKUPLJANJE TREBA UZETI U LABORATORIJU
• Tekućina iz dobivene posude ne smije se proliti, već se na nju mora sakupljati mokraća
• Odabere se vrijeme početka sakupljanja mokraće (npr. 7:00, 8:00); u odabrano vrijeme mjehur se isprazni te se ova porcija mokraće BACI
• Svako slijedeće mokrenje tijekom dana i noći mokraća se sakuplja u čistu posudu
• Iduće jutro u isto vrijeme kada ste i započeli sakupljanje mokraće, mokraća se doda u posudu sa sakupljenom mokraćom

!!! VAŽNO je sakupiti i donijeti svu količinu mokraće izmokrene tijekom 24 sata jer je pogrešno sakupljanje 24-satne mokraće uzrok pogrešnih rezultata !
NAPOMENA:
24 satna mokraća ne smije se sakupljati tijekom menstruacije.
DOSTAVA UZORKA :
Suradni laboratoriji koji nisu u mogućnosti posudu za sakupljanje 24 - satnog urina uzeti u našem laboratoriju uzorak mogu dostaviti ukoliko je sakupljen u posudu u koju je prije sakupljanja dodana 25% kloridna kiselina (25%HCl) u slijedećem volumenu :
• Odrasli i djeca s više od 30 kg tjelesne težine: 15 ml HCl
• Djeca od 20 - 30 kg tjelesne težine: 7 ml HCl
• Djeca s manje od 20 kg tjelesne težine: 5 ml HCl
Prije slanja uzoraka novorođenčadi potreban je prethodni dogovor s laboratorijem.