UZORKOVANJE

Upute za uzimanje uzorka venske krvi

Uputa:
Standardizirani postupak
• uzorak krvi uzeti ujutro između 7 i 10 sati
• od dolaska u ambulantu do uzimanja uzorka krvi bolesnik treba mirovati 15 do 30 minuta
• provjeriti podatke na uputnici (ime, prezime, datum, tražene pretrage)
• pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama
• identificirati bolesnika
• za izravnu identifikaciju koristiti bolesnikovo ime, datum rođenja ili neki drugi podatak, a odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici
• upisati vrijeme uzimanja uzorka krvi na uputnicu
• položaj tijela za vrijeme uzimanja uzorka krvi je sjedeći
• tražiti bolesnika da stisne šaku i izabrati mjesto uboda
• dezinficirati mjesto uboda i pričekati da se dezinficijens (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera) osuši
• uzorak krvi ne treba uzimati iz hematoma, a ako drugačije nije moguće treba je uzeti distalno od hematoma i to naznačiti na uputnici
• podvezu koristiti najdulje 1 minutu, za lipide manje od 1 minute, a ako će se određivati kalcij, magnezij i željezo NE koristiti podvezak
• nakon uzimanja uzorka krvi na mjesto uboda staviti jastučić od vate
• ako uzimanje nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke
• epruvete bez antikoagulansa ili sa smolom staviti u uspravan položaj, NE miješati
• epruvete s antikoagulansom promiješati laganim okretanjem nekoliko puta