UZORKOVANJE

Redosljed uzimanja uzorka krvi

Uputa:
1 • koagulacijske pretrage
2 • biokemija (serum); ova epruveta ne bi trebala biti prva, ako iz nje treba odrediti elektrolite
3 • krv s antikoagulansom (citrat, heparin)
4 • hematološke pretrage (K2-EDTA ili K3-EDTA)
5 • epruvete koje sadrže dodatne stabilizatore (npr. inhibitore glikolize)