DOSTAVA UZORAKA UNUTAR KBC SPLIT

PRIJENOS UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA

Uputa:
• u prijenosu uzoraka iz dislociranih jedinica sudjeluje osoblje iz zdravstvene ustanove, a ne sami bolesnici
• uzorci se prenose u odgovarajućim spremnicima, a ako to zahtijeva priroda uzorka, treba se pridržavati posebnih uputa (temperatura, svjetlo)
• uzorci se prenose u zatvorenim sustavima u uspravnom položaju
• uputnice se nose odvojeno od uzoraka
• pri prijenosu potrebno je izbijeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje
• epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)