DOSTAVA UZORAKA UNUTAR KBC SPLIT

KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA

Uputa:
• Nepravilno označeni uzorci ( uzorci bez imena i prezimena, nepodudaranje imena na spremniku i uputnici, uzorci bez uputnice)
NAPOMENA : ako je u laboratorij dostavljen uzorak bez imena i prezimena potrebno je preuzeti odgovornost za identifikaciju dolaskom osobe koja je uzela uzorak u laboratorij i potpisom na uputnicu
• Uzorci uzeti u neodgovarajuće tip spremnika ovisno o traženim pretragama i uzorci s nedovoljnom količinom krvi u spremniku s antikoagulansom(ispod označene razine)
• uzorci uzeti iz infuzijskog sustava
• zgrušani uzorci krvi uzeti u spremnike s antikoagulansom
• uzorci mokraće uzeti u u spremnik s gelom
• uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
• hemolitični uzorci (hemoliza in vitro)
NAPOMENA : Ukoliko se inzistira na izdavanju rezultata biokemijskih pretraga dobivenih iz hemolitičnog uzorka nalaz se izdaje na odgovornost liječnika uz napomenu "Na izričit zahtjev liiječnika pretrage su izrađene iz hemolitičnog uzorka" . (ne odnosi se na koagulacijske pretrage i određivanje kalija, LDH, AST, amonijaka, elektroforezu serumskih proteina, folnu kiselina i NSE koji se nikada ne izdaju iz hemolitičnog uzorka)
• lipemični uzorci za pretrage kojima interferira lipemija
• kod opravdane sumnje da je došlo do zamjene uzorka izvan laboratorija