KATEGORIJE HITNOSTI

Definicije

Uputa:
1. kategorija hitnosti : hitne pretrage ukazuju na stanje neposredne životne opasnosti (vrijeme izrade: 30 minuta).

2. kategorija hitnosti : važne pretrage za hitnu dijagnozu, trijažu i prađenje terapije u intenzivnoj skrbi (vrijeme izrade: 1 sat)