KATEGORIJE HITNOSTI

2. kategorija hitnosti

Uputa:
• sve pretrage s popisa hitnih laboratorijskih pretraga kategorije 1
• ureja, kreatinin, amonijak, ukupni bilirubin, konjugirani bilirubin, ALT, AST, amilaza, lipaza, CRP, ukupni kalcij, ukupni magnezij, hCG
• krvna slika: leukociti, diferenciranje leukocita
• fibrinogen, D-dimeri, antitrombin, pojedini čimbenici zgrušavanja
• laktat
• mioglobin, troponini T i I
• kvalitativna analiza mokraće
• analiza likvora
• kolinesteraza
• kvantitativne toksiološke pretrage u serumu
• kvalitativne toksiološke pretrage u mokraći