POPIS HITNIH LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Kvantitativne toksiološke pretrage u serumu

Uputa:
Litij;
Valproična kiselina;
Karbamazepin;
Fenobarbital;
Digoksin;
Zasićenje kisikom, karboksihemoglobin, methemoglobin;
Etilni alkohol;