POPIS HITNIH LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Visokodiferentne pretrage

Uputa:
Pojedini čimbenci zgrušavanja - status hitnosti samo u posebnim slučajevima (bitno za kliničku odluku, bitno za terapijsku odluku) u dogovoru liiječnika s dežurnim mag. med. biokemije (tel. 26202 ).