Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #47
Objavljeno: -
Kategorija:
Odjel za znastveni rad, Novosti

Molnupiravir kao oralna terapija za nehospitalizirane COVID-19 pacijente

Iako su se COVID-19 cjepiva pokazala učinkovita, procijepljenost je i dalje niska te postoji potreba za novim lijekovima koji bi smanjili napredak COVID-19 bolesti. Molnupiravir je oralni, nisko-molekularni antivirusni lijek koji se koristi u liječenju bolesti izazvane SARS-CoV-2. Dvostruko zaslijepljen, placebo kontroliran randomizirani kontrolirani pokus proveden je kako bi se pobliže proučile učinkovitost i sigurnost molnupiravira. U pokusu su sudjelovala 1433 nehospitalizirana, necijepljena ispitanika s blagom do umjerenom kliničkom slikom i barem jednim rizičnim čimbenikom za razvoj teže kliničke slike, a lijek je primijenjen 5 dana nakon pojave prvih simptoma. Ispitanici su primali 800 mg molnupiravira ili placebo dva puta dnevno kroz 5 dana. Rezultati su pokazali da rana primjena molnupiravira smanjuje rizik hospitalizacije ili smrti kod rizičnih, necijepljenih odraslih osoba s COVID-19 infekcijom. Više pročitajte na poveznici.

 

Učinkovitost i sigurnost ACE inhibitora u usporedbi s blokatorima angiotenzinskih receptora: kohortno istraživanje

Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori) i blokatori angiotenzinskih receptora (ARB-ovi) dva su lijeka koja se u jednakoj mjeri preporučuju u liječenju visokog krvnog tlaka. Veliko kohortno istraživanje na više od 3 milijuna pacijenata usporedilo je učinkovitost ACE inhibitora i ARB-ova u liječenju hipertenzije. Glavni ishodi koje se promatralo su infarkt miokarda, srčano zatajenje, moždani udar te kompozitni kardiovaskularni ishodi. Nije pronađena statistički značajna razlika u tim ishodima između ove dvije skupine lijekova, ali su ARB-ovi praćeni s manje nuspojava poput angioedema, kašlja, pankreatitisa i krvarenja u gastrointestinalnom sustavu u usporedbi s ACE inhibitorima. Ovo je istraživanje važno jer proučava učinkovitost lijekova u stvarnom životu uz sve pripadajuće životne čimbenike, a ne samo na pacijentima u kliničkim ispitivanjima. Preporučuje se preferencijalno prepisivanje ARB-ova umjesto ACE inhibitora kao prva linija liječenja hipertenzije. Više o istraživanju pročitajte na poveznici.

 

Timpanostomija ili farmakoterapija za ponavljajuće upale srednjeg uha u djece

Službene preporuke se razlikuju u pogledu postavljanja timpanostomske cijevi za djecu s rekurentnim akutnim upalom srednjeg uha. Stoga je u SAD-u proveden randomizirani kontrolirani pokus s 250 djece u dobi od 6 do 35 mjeseci koja su do tog trenutka imala barem tri epizode upale srednjeg uha u posljednjih 6 mjeseci ili barem 4 epizode u posljednjih 12 mjeseci s barem jednom u posljednjih 6 mjeseci. Djeci u jednoj skupini je postavljena timpanostomska cijev, dok au djeca u drugoj skupini po potrebi primala antibiotsku terapiju. Primarni ishod koji se mjerio bio je godišnji broj epizoda upale srednjeg uha po djetetu praćeno kroz dvije godine. Rezultati su pokazali da nije bilo statistički značajne razlike u godišnjem broju epizoda upala srednjeg uha između dvije skupine.

 

Neurofiziologija ljudskoga dodira i kontakta pogledom u izlječenju

Temeljna skrb odnosi se na bitne elemente skrbi koje su potrebni svakom pacijentu, bez obzira na njegovo kliničko stanje ili okruženje u kojem se nalazi. Kliničari, mnogi pacijenti i članovi njihove obitelji, ne sumnjaju u učinkovitost pozitivnog terapijskog odnosa. Međutim, mnogi dokazi temelje se na samoizvještavanju pacijenta ili promatranju istraživača. Primarni cilj ovog sustavnog pregleda bio je ispitati i mapirati raspon neurofizioloških utjecaja ljudskog dodira i pogleda te razmotriti njihov potencijalni značaj za terapijski odnos i ozdravljenje. U pregled su uključena 64 istraživanja koja su istraživala neurofiziologiju ljudske interakcije uključujući dodir i pogled oka. Rezultati su pokazali da postoji dovoljna dosljednost trendova vidljivih u mnogim istraživanjima u pogledu blagotvornog utjecaja dodira i pogleda oka, što bi opravdalo daljnja istraživanja u kliničkom okruženju. Više o ovom istraživanju pročitajte na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.