Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #87
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Sindrom policističnih jajnika i postporođajna depresija

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) čest je i složen multisistemski poremećaj. Proveden je sustavni pregled s meta-analizom kako bi se procijenio rizik za razvoj postporođajne depresije (PPD) među osobama s PCOS-om. U pregled je uključeno šest opažajnih istraživanja koja su uključivala 934.922 ispitanika. Među ispitanicima s PCOS-om, njih 44.167 je bilo pod povećanim rizikom za PPD, u usporedbi s 890.755 ispitanika koji nisu imali PCOS (OR= 1.45, 95%CI= 1.18 to 1.79). Na visoki omjer rizika za PPD među ženama s PCOS-om utjecala je niska stopa prijevremenog porođaja. Žene s PCOS-om imaju povećani rizik od PPD-a s moderatorima rizika koji zahtijevaju daljnja istraživanja. Više o istraživanju pročitajte na poveznici.

 

Učinak suplementacije glicinom i N-acetilcisteinom na oksidativni stres, funkciju mitohondrija, upalne parametre, tjelesnu sposobnost i starenje

Povišen oksidativni stres (OxS), mitohondrijska disfunkcija i znakovi starenja identificirani su kao ključni čimbenici starenja, ali poboljšanje ili poništavanje tih nedostataka kod starijih odraslih osoba predstavlja izazov. Provedeno je randomizirano kontrolirano ispitivanje kojim se željelo ispitati može li dodatak glicina i N-acetilcisteina (GlyNAC) u starijih odraslih osoba poboljšati nedostatak intracelularnog antioksidansa glutationa (GSH), OxS-a, mitohondrijske disfunkcije, inzulinske rezistencije, fizičke funkcije i znakova starenja. U pregled su uključene 24 starije odrasle osobe i 12 mladih odraslih osoba. Starije odrasle osobe su primale GlyNAC ili placebo kroz 16 tjedana, dok su mlađe osobe primale GlyNAC kroz dva tjedna. Mjere ishoda su praćene na početku, nakon dva tjedna te nakon 16 tjedana. Suplementacija GlyNAC-om u starijih odraslih osoba tijekom 16 tjedana bila je sigurna i dobro se podnosila. GlyNAC je učinkovit dodatak prehrani koji poboljšava i poništava višestruke abnormalnosti povezane s godinama za promicanje zdravlja kod ljudi koji stare.

 

Laparoskopske intervencije za endometriozu

Endometrioza je povezana s boli i neplodnošću. Kirurške intervencije imaju za cilj ukloniti vidljiva područja endometrioze i vratiti anatomiju. Proveden je sustavni pregled kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost laparoskopske kirurgije u liječenju boli i neplodnosti povezanih s endometriozom. Uključeno je 14 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) na 1.563 žena koja su uspoređivala učinkovitost i sigurnost laparoskopske kirurgije s bilo kojom drugom laparoskopskom ili robotskom intervencijom, holističkim ili medicinskim tretmanom ili samo dijagnostičkom laparoskopijom. U usporedbi samo s dijagnostičkom laparoskopijom, nije sigurno smanjuje li laparoskopska kirurgija ukupnu bol povezanu s minimalnom do teškom endometriozom. Postoje dokazi umjerene kvalitete da laparoskopska kirurgija povećava stope održive intrauterine trudnoće potvrđene ultrazvukom u usporedbi samo s dijagnostičkom laparoskopijom.

 

Povezanost meteoroloških faktora i zagađenja zraka s nastankom migrene

Migrena je česta ponavljana glavobolja koja pogađa 14% odraslih Amerikanaca. Iako osobe s migrenom često navode vremenske prilike i onečišćenje zraka kao čimbenike koji izazivaju migrenu, prethodna istraživanja dala su različite rezultate. Provedeno je prospektivno istraživanje na 98 ispitanika s epizodnom migrenom u okrugu Bostona te su elektroničkom anketom prikupljeni podatci o početku migrenske glavobolje. Ispitanici su praćeni 45 dana. Podaci o temperaturi, relativnoj vlažnosti i barometarskom tlaku dobiveni su s lokalne meteorološke postaje. Dnevni prosjek sitnih čestica, dnevni maksimum 1-satni sumporov dioksid, dnevni maksimum 1-satni dušikov dioksid, dnevni maksimum 8-satni ozon i dnevni maksimum 8-satni ugljični monoksid prikupljeni su s lokalnih monitora onečišćenja zraka. Pokazalo se da je veća relativna vlažnost povezana s većim izgledima za pojavu migrenske glavobolje u toploj sezoni, a plinoviti zagađivači povezani s prometom mogu biti povezani s većim izgledima za pojavu migrenske glavobolje u hladnoj sezoni. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.