Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #91
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Povezanost parabena i ftalata u proizvodima osobne kozmetike i fenotipova povezanih s rakom dojke

Pretjerana stimulacija estrogenom je kancerogena za ljudske dojke. Proizvodi za osobnu njegu (PCP) obično sadrže ksenoestrogene (XE), poput parabena i ftalata. REDUXE ispitivanje provedeno je kako bi se identificirali štetni učinci stalne izloženosti PCP-u direktno u tkivu dojke koje reagira na estrogen. Uključeni ispitanici bili su podvrgnuti režimu prekida primjene XE-a kroz 28 dana. Uzorci tkiva uzeti su prije i nakon intervencije. U pristupu koji mijenja paradigmu olakšanim participativnim ispitivanjem u zajednici, REDUXE je otkrio nepovoljne posljedice izloženosti XE-ima iz PCP-a koji se svakodnevno koriste. Ovi rezultati ilustriraju potencijal REDUXE-a za suzbijanje prokarcinogenih fenotipova na staničnoj razini prema cilju prevencije raka dojke. Više na poveznici.

 

Smanjene koncentracije vitamina B12 kod liječenja metforminom

Dosadašnja istraživanja dala su nedosljedne dokaze o učinku metformina na smanjenje vitamina B12 u krvi. Stoga je proveden sustavni pregled kako bi se saželi dokazi o tome. U pregled je uključeno šest randomiziranih kontroliranih ispitivanja na ispitanicima s dijabetesom tipa 2 i policističnim jajnicima. Primarni ishod bila je promjena u serumskoj koncentraciji vitamina B12 nakon 6-208 tjedana liječenja metforminom, u usporedbi s placebom ili drugim antihiperglikemijskim lijekovima. Serumske razine vitamina B12 bile su značajno snižene kod osoba koje su primale metformin u usporedbi s placebom. Sustavni pregled pokazao je da metformin može imati utjecaj na smanjenje serumske razine vitamina B12, ali taj utjecaj ovisi o dozi metformina. Više pročitajte na poveznici.

 

Hyper-CVAD uz konsolidaciju blinatumomabom za Philadelphia negativni B-ALL

Blinatumomab je učinkovit kod relapsa ili refraktorne akutne limfocitne B-stanične leukemije i rezultira visokim stopama minimalne negativnosti ostatne bolesti. Provedeno je ispitivanje druge faze kako bi se utvrdilo može li uključivanje blinatumomaba u prvu liniju terapije akutne limfocitne leukemije poboljšati ishode. Pacijenti u dobi od 14 godina ili stariji s potvrđenom, novodijagnosticiranom akutnom limfocitnom B-staničnom leukemijom s negativnim Philadelphia kromosomom (Ph) uključeni su u ispitivanje, uključujući pacijente koji su primili do jedan ciklus kemoterapije prije uključivanja. Ispitanici su primili četiri ciklusa intenzivne kemoterapije (hiper-CVAD [hiperfrakcionirani ciklofosfamid, vinkristin, doksorubicin i deksametazon] naizmjenično s visokim dozama metotreksata i citarabina), nakon čega su uslijedila četiri ciklusa konsolidacije blinatumomabom tijekom 28 dana. Prva linija sekvencijalne kemoterapije s blinatumomabom rezultirala je poticanjem dugoročnog preživljavanja. Više na poveznici.

 

Mikofenolat mofetil za liječenje relapsirajućeg nefrotskog sindroma kod djece

Mikofenolat mofetil (MMF) dobio je veliku pozornost kao potencijalna metoda liječenja bolesti bubrega. Proveden je sustavni pregled s meta-analizom kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost MMF-a u liječenju nefrotskog sindroma ovisnog o steroidima (SDNS) ili često relapsirajućeg nefrotskog sindroma (FRNS) u djece. U analizu je uključeno pet randomiziranih kontroliranih ispitivanja i jedno kohortno istraživanje na 447 djece. Terapija MMF-om u liječenju SDNS-a ili FRNS-a u djece ima određenu prednost u smanjenju broja relapsa i kumulativne doze prednizona unutar jedne godine u usporedbi s inhibitorima kalcineurina i levamisolom. Međutim, zbog ograničenog broja i kvalitete uključenih istraživanja, gore navedene zaključke bi trebalo potvrditi više kvalitetnih randomiziranih kontroliranih ispitivanja. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.