UZORCI

VRSTA I KOLIČINA UZORKA

Uputa:
Uzorak koji se dostavlja iz suradnih ustanova ili šalje poštom je potrebno centrifugirati prema važećim preporukama te plazmu ili serum preliti u čistu epruvetu bez aditiva i na epruveti obavezno označiti vrstu uzorka ( SERUM, Na-citrat PLAZMA, Li-heparin PLAZMA... ). Ukoliko na epruveti nije označena vrsta uzorka uzorak će se smatrati neprihvatljivim za analizu.
Preporuča se poslati što veću količinu uzorka, minimalna prihvatljiva količina je 1 ml, a za imunološke pretrage 2 ml.