DOSTAVA I SLANJE UZORAKA POŠTOM

DOSTAVA UZORAKA IZ SURADNIH USTANOVA

Uputa:
Uzorke treba dostaviti u laboratorij tijekom radnog dana (7:30-14:00), u što kraćem roku. Ukoliko se uzorak ne može dostaviti isti dan uzorke seruma/plazme/pune krvi treba ga pohraniti na odgovarajućoj temperaturi koja je za svaki pojedini analit navedena u koloni 'Stabilnost uzorka' KATALOGA PRETRAGA-Suradne ustanove i dostaviti slijedeći dan (osim uzoraka za koagulacijske pretrage koje se moraju dostaviti odmah).
Molimo provjeriti u KATALOGU PRETRAGA-Suradne ustanove detalje o uvjetima pohrane i dostave za pojedinačne pretrage te je li potreban prethodni dogovor s laboratorijem.