DOSTAVA I SLANJE UZORAKA POŠTOM

KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA DOSTAVLJENIH IZ SURADNIH USTANOVA I POSLANIH POŠTOM

Uputa:
• nepravilno označen uzorak
• uzorak u oštećenom spremniku
• uzorak u spremniku bez čepa
• uzorci na kojima nije navedena vrsta uzorka
• uzorci bez navedenog točnog vremena uzimanja
• uzorci dostavljeni na nedozvoljenoj temperaturi
• uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
• uzorci za pretrage koje se ne mogu slati poštom