DOSTAVA I SLANJE UZORAKA POŠTOM

SLANJE UZORAKA POŠTOM

Uputa:
Uzorke je potrebno pakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija. Uzorci se prenose u što kraćem vremenskom roku u odgovarajućim spremnicima. Pri prijenosu potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje, te ponovno zamrzavanje i odmrzavanje.
Uzorci se ne šalju redovnom poštom, već tzv. brzom poštom (jednom od ekspresnih službi dostave DHL, FedEx, HP i dr.) ili nekim drugim odgovarajućim načinom). Uzorak dostavljen običnom poštom nije prihvatljiv za laboratorijsku obradu.
Uzorci se šalju na odgovarajućoj temperaturi ovisno o stabilnosti analita (sobna temperatura, 2-8 °C ili na suhom ledu (-20°C). U KATALOGU PRETRAGA-Suradne ustanove u koloni 'Stabilnost uzorka' navedeno je vrijeme koliko dugo i na kojoj temperaturi je svaki pojedini analit stabilan. Uzorci dostavljeni na nepropisnoj temperaturi ili nakon isteka vremena stabilnosti neće biti prihvaćeni za analizu.
UZORCI ZA KOAGULACIJSKE PRETRAGE NE SMIJU SE SLATI POŠTOM OSIM U IZNIMNIM SLUČAJEVIMA PRI ČEMU JE NUŽAN JE DOGOVOR S LABORATORIJEM - tel : 021 / 557 - 397
Prije slanja uzoraka poštom molimo provjeriti u KATALOGU PRETRAGA-Suradne ustanove za pojedinačne pretrage može li se uzorak slati poštom, temperaturne uvjete slanja, te je li potreban prethodni dogovor s laboratorijem.