1. međunarodni skup o kroničnoj venskoj bolesti i kiruškom pristupu liječenja

Poštovani kolegice i kolege,

pozivamo Vas na 1. međunarodni skup u organizaciji Hrvatakog društva za vaskularnu kirurgiju i KBC Split uz potporu Hrvatakog društva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata, AIFEm i Vasculab Foundation pod nazivom "Chiva - hemodinamska strategija i liječenje", koji će se održati 27. svibnja 2023. u Splitu, hotel Briig. 

Ovaj znanstveni skup u potpunosti je posvećen kroničnoj venskoj bolesti i kiruškom pristupu liječenja.

Glavni cilj ovog skupa jest edukacija liječnika - vaskularnih kirurga i radiologa (posebno mladih) o metodi liječenja bolesti vena koja se nije primjenjivala u Republici Hrvatskoj, osim od 2019. godine u KBC Split.

Više informacija na: hdvk.org

ZADNJE NOVOSTI