Obilježena 25. godišnjica Centra za dijabetes KBC-a Split

Klinički bolnički centar Split svečano je obilježio 25. godišnjicu Centra za dijabetes. Na proslavi su se okupili predstavnici lokalnih vlasti i suradnih ustanova, kao i liječnici i medicinske sestre te pacijenti KBC-a Split.

Prigodne pozdrave izrekli su ravnatelj prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije doc. prim. dr.sc. Željka Karin, predstojnica Klinike za unutarnje bolesti prof. dr. sc. prim. Daniela Marasović Krstulović, pročelnica Zavoda za endokrinologiju, dijabetologiju i poremećaje metabolizma prof. dr. sc. prim. Tina Tičinović Kurir.

Predsjednik Splitskog dijabetološkog društva g. Branko Lulić dao je kratak presjek proteklih 25 godina. Potom je prof. dr. sc. Mladen Krnić, sa Zavoda za endokrinologiju, dijabetologiju i poremećaje metabolizma, okupljene upoznao sa sadašnjim stanjem i planovima za budućnosti splitske dijabetologije.

Procjenjuje se da samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima više od 42.000 osoba sa šećernom bolešću. Područje Splita i cijele Dalmacije je područje s najmanje dijabetologa prema broju bolesnika sa šećernom bolešću.

Trenutno je na Zavodu za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti splitskog KBC-a zaposleno šest specijalista dijabetologije i šest specijalizanata, a da bi se moglo optimalno organizirati rad trebalo bi biti barem još pet puta više specijalista.

Unatoč kadrovskim poteškoćama liječnici ulažu velike napore da bi pacijenti dobili najbolju moguću skrb. Tako je organiziran multidisciplinarni dijabetološki tim, čiji je cilj organiziranje bržeg i jednostavnijeg praćenja pacijenata sa šećernom bolesti i obrade komplikacija šećerne bolesti. Sinkronizirana multidisciplinarna obrada pacijenata odvija se u Dnevnoj dijabetološkoj bolnici gdje pacijenti nakon pregleda dijabetologa dogovore brže termine za preglede kardiologa, neurologa, oftalmologa i radiologa. Nadalje, temeljem uputnice A5 omogućena je elektronska komunikacija na razini liječnik obiteljske medicine i specijalist. 

Uspostavljen je i telemedicinski centar da pacijenti s otoka ne moraju putovati u Split na kontrole. Pacijenti dolaze kod svog liječnika obiteljske medicine gdje se, u dogovoreno vrijeme, telemedicinom spajaju s dijabetologom u KBC-u Split. Tu uslugu koriste pacijenti sa šećernom bolesti na otocima Braču i Visu, a u planu je spajanje pacijenata s Hvara i Šolte.

ZADNJE NOVOSTI