“2nd Spring Symposium of Applied Cardiovascular Physiology and Treatment In ICU and Anaesthesia”

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split u suradnji sa Université Paris Cité - Paris 7 i Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva, Azienda Ospedliero-Universitaria Careggi, Firenze organizira: “2nd SPRING SYMPOSIUM OF APPLIED CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY AND TREATMENT IN ICU AND ANAESTHESIA”.

Simpozij će se održati 9. i 10. lipnja 2023. godine u konferencijskoj dvorani Hotela Park u Splitu te će okupiti vrhunske međunarodne i domaće predavače, kliničare i znanstvenike.

Simpozij je nastavak “1st Spring Symposium of Applied Cardiovascular Physiology and Treatment” koji se održao u Zagrebu u lipnju 2022. godine.

Za razliku od prošlogodišnjeg Simpozija kojem je glavna tema bila “sistemske i kardiovaskularne promjene u akutnim stanjima”, ovogodišnji Simpozij kao vodeću temu donosi “organs crosstalks” u kritično bolesnih pacijenata. Neraskidivu sponu među organima ćemo sagledati iz različitih kuteva, od hemodinamskih promjena, upalnih i imunoloških osobitosti te predstaviti najnovije spoznaje u dijagnostičkim i individualiziranim terapijskim metodama uključujući i različite opcije mehaničke potpore organa u zatajenju.

Cilj nam je uspostaviti kontinuiranu medicinsku edukaciju u ovom dijelu Europe za sve polaznike koji se u svom svakodnevnom bolničkom i kliničkom radu susreću sa sve većim izazovom liječenja kritično bolesnih pacijenata neovisno koja im je primarna specijalizacija jer upravo multidisciplinarni pristup osigurava najbolju skrb o pacijentu.

Organizacijski odbor Simpozija: doc. prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić, dr. med., prim. Ina Filipović-Grčić, dr. med., Filip Periš, dr. med., Josip Krnić, dr. med. i Hrvoje Vučemilović, dr. med.

Sve informacije o Simpoziju su dostupne na web stranici:

https://www.eventcreate.com/e/splitspringsymposiumcom

 

 

ZADNJE NOVOSTI