Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi

S obzirom na ukazanu potrebu za organiziranom strukturiranom nutritivnom skrbi pacijenata koji boluju od kroničnih bolesti doc. dr. sc. Josipa Radić, mag. nutr. Dora Bučan Nenadić te doc. dr. sc. Mislav Radić osmislili su projekt "Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti" u suradnji s prof. dr. sc. Darkom Modunom sa Medicinskog fakulteta u Splitu. Cilj projekta je organizacija strukturirane, multidisciplinarne nutritivne skrbi bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti (pretilosti, šećerne bolesti, kronične bubrežne bolesti...) s naglaskom na individualni pristup svakom bolesniku putem računalnog programa te digitalne aplikacije kojima se provodi screening nutritivnog statusa i prehrambenih navika bolesnika kao i edukacija i nutritivna terapija. Projektni prijedlog je prihvaćen te će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj tijekom tri godine. Projekt će se odvijati u prostorijama Poliklinike i Dnevne bolnice na Klinici za unutarnje bolesti.

ZADNJE NOVOSTI