Dnevna bolnica za djecu i mlade Klinike za psihijatriju KBC-a Split

Malim koracima, uporno i kontinuirano, još od osamdesetih godina prošlog stoljeća marom i radom vrijednih kolegica i kolega je i djelatnost dječje i adolescentne psihijatrije KBC-a Split dočekala važne promjene u svom funkcioniranju i prihvatu djece i mladih.

U prosincu 2019. je dosadašnjem ambulantnom radu pridružena Dnevna bolnica za djecu i mlade, kojom je predviđen multidisciplinaran pristup djeci i mladima s psihičkim poteškoćama. Zahvaljujući entuzijazmu mladog tima liječnika specijalista i specijalizanata dječje i adolescentne psihijatrije, uz kontinuiranu podršku predstojnika Klinike za psihijatriju prof. dr. sc. Trpimira Glavine, kroz razdoblje od samo godinu dana je pregledano više od 1800 pacijenata, što upućuje na dobru organizaciju rada, ali i sve veću potrebu za psihijatrijskom skrbi.

Osnovu rada Dnevne bolnice čini grupna psihoterapija djece i mladih, raznih dobnih skupina. Ono što se posebno ističe je raznovrsnost psihoedukacije, radnoterapijskih i socioterapijskih aktivnosti koje uz liječnike redovno provode i medicinske sestre, radne terapeutkinje, psiholozi te socijalne radnice, čime je omogućen strukturirani rad i s djecom predškolske te niže školske dobi, što nas izdvaja od ostalih psihijatrijskih ustanova u Hrvatskoj.

Svjesni prirode psihičkih poremećaja i poteškoća s kojima se nose naši mladi u obiteljskom, akademskom i socijalnom funkcioniranju, za bolji terapijski ishod prakticiramo psihoterapijski i edukativni rad i s roditeljima naših pacijenata.

Budući da su broj dječjih i adolescentnih psihijatara te nedostatnost stacionarne psihijatrijske skrbi za mlade gorući problem svih regija pa tako i naše, s ciljem upoznavanja aktualnog stanja i pružanja podrške u daljnjem razvoju posjetila nas je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uz savjetnicu Anu Babić.

Kontinuirano unaprjeđujemo prostorne i kadrovske uvjete, nastojimo sadržajno biti što suvremeniji i kreativniji te kroz dnevno-bolnički program integrirati niz aktivnosti korisnih za cjelokupni oporavak naših mladih pacijenata. U ostvarivanju plana ovogodišnjeg ciklusa rada kroz projekt suradnje ostvareno je gostovanje djelatnika HGSS-a Mladena Mužinića, koji je kroz praktične i edukativne radionice približio mladima svoje dugogodišnje iskustvo pomaganja, brige za druge, volonterizma, te iskustva i kontrole emocije straha.

Rado ugošćujemo Ivanu Jarebić, mag. edu. philol. croat., u radionicama biblioterapije,  koje su uz naše redovite filmske projekcije, važna pomoć i alat u otkrivanju emocionalnog stanja pacijenata.

Zahvaljujući nekoliko važnih donacija ostvarili smo uređenje prostorije za dijagnostiku i terapiju igrom, a pristizanjem novih sredstava u planu je izrada botaničkog kutka u prostorijama Dnevne bolnice.

Multidisciplinaran pristup ostvarujemo predanim radom dviju specijalistkinja dječje i adolescentne psihijatrije, šestero liječnika specijalizanata, jedne medicinske sestre, dvije kliničke psihologinje, radne terapeutkinje te kontinuiranom suradnjom sa službom socijalne skrbi KBC-a Split.

Usmjereni osnaživanju kompetencija naših mladih, njihovih vještina i zadovoljstva u cjelokupnom funkcioniranju, s optimizmom iščekujemo širenje našeg stručnog tima i nove zadatke.

ZADNJE NOVOSTI