KBC-u Split dodijeljen "Medaljon općine Tomislavgrad" za zasluge u Domovinskom ratu

Zahvala prof. dr. sc. Mihovila Biočića prigodom Nagrade  ‘’Medaljon općine Tomislavgrad’’ KBC-u SPLIT

Tomislavgrad 8. srpnja 2022.

Split, Stručno vijeće, 28.srpnja, 2022.

Poštovani g. ravnatelju, poštovani članovi Stručnog vijeća, poštovane medicinske sestre, kolegice i kolege!

Tomislavgrad je jedno od 65 mjesta u BiH, koje je KBC Split pomagao za vrijeme Domovinskog obrambenog rata, na sve moguće načine, prvenstveno osobljem.

Matica Hrvatska Tomislavgrada, odnosno njezin predsjednik g. Mate Kelava,  povodom obilježavanja zajedničke 30. obljetnice utemeljenja Glavnog sanitetskog stožera HZ Herceg – Bosne, predložili su KBC Split za najveću počast Općine Tomislavgrad:   

Nagradu ‘’MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD’’

Taj su prijedlog zdušno prihvatili i usvojili sve sastavnice vlasti Tomislavgrada.

Iako je poziv za nazočnost  svećanoj sjednici došao prvenstveno na ravnatelja KBC-a, prof. dr. sc. Julija Meštrovića, ravnatelj je zamolio prof. dr.sc. Gorana  Dodiga, sestru Mariju Županović i mene da nazočimo toj sjednici i da primimo priznanje uime KBC-a, na čemu mu zahvaljujemo.

Bili smo sestra Marija i ja, dr. Dodig je bio spriječen. Nakon primitka Nagrade, pozdravio sam skup i zahvalio se s nekoliko prigodnih riječi, uime sadašnjeg ravnatelja, ratnog vodstva i djelatnika splitske bolnice. U tom obraćanju kratko sam naveo što je splitska bolnica učinila za sve građane BiH i posebno za građane općine Tomislavgrad. Kratko ću navesti samo dio izrečenog na svećanoj sjednici, možda najviše zbog mlađih, da ih podsjetimo, što su njihove starije kolege učinile kada je ‘’grmilo’’:

‘’Pokazalo se da smo u najtežim vremenima jedinstven narod u svemu, a kad god smo bili jedinstveni, nitko nas nije mogao pobijediti! Splitska je bolnica upravo pokazala primjerom da smo jedan narod, ali isto tako da smo spremni u nevolji pomoći svim potrebitim, bez obzira na nacionalnost, vjeru i vojnu pripadnost.

Kada je počeo rat u Hrvatskoj, pretpostavili smo da će se prošiiti u BiH, pa smo 1991. obavili procjenu terena s različitih gledišta u 28 mjesta BiH i postavili pričuvne tajne sanitetske postaje s materijalom. Od velike pomoći pri organizaciji saniteta u BiH, bila je suradnja s dr Ivanom Bagarićem i dr Ivanom Šarcem, kasnijim zapovjednicima vojnog i civilnog zdravstva u HRHB, danas su oba pokojna.

KBC Split je organizirala 8 malih ratnih bolnica u području čitavog BiH, uz potporu lokalnih medicinskih ustanova i stanovništva:  Livno, Tomislavgrad, Prozor, Grude, Mostar, Žepče, Kiseljak, Nova Bila (Neum - Hotel Sunce, ali nije aktivirana)

Sve novoutemeljene male ‘’Ratne splitske bolnice’’  bile su najčešće u podrumima tvrdih objekata, blizu crte bojišnice. Tako su se operacijski zahvati mogli obavljati i ‘’pod vatrom’’, a imale su: kirurško anesteziološki tim, priručni laboratorij, transfuziju i ponegdje  priručni RTG.

Već 23. ožujka 1992. dolazi nam prvi ranjenik iz BiH (s kupreškog ratišta). Tijekom 1992. u bolnici imamo svakodnevno  150-170 ranjenika iz BiH, a tijekom 1993. mjesečno primamo oko 500-700 ranjenika iz BiH.

U ožujku 1992. Dolaze i prve izbjeglice iz BiH , a 30-40% svih specijalističkih i subspecijalističkih pregleda u KBC-u, odnose se na prognanike i izbjeglice.

Od  travnja 1994. (po završetku hrvatsko-muslimanskoga  sukoba) iz BiH  broj ranjenika je manji (oko 50-70 mjesečno), a broj teških bolesnika, među kojima je puno djece, raste na oko 500-700 mjesečno. 

KBC Split  je opskrbljivala na području BiH  65 mjesta (od Tomislavgrada i Livna, preko Viteza, Sarajeva do Brčkoga, Žepče, Zenice, Bijeljine, Tuzle, Živinica itd.), u ljekovima, opremi, sanitetskom materijalu, higijenskim potrepštinama, hrani i na 7 mjesta u ljudstvu, bez obzira na strukturu stanovništva.

Bili smo najznačajniji i stožerni centar za evakuaciju, prijam i liječenje ranjenika i bolesnika iz različitih područja BiH, velikim dijelom i zbog toga jer su veze preko rijeke Save na sjeveru bile prekinute ili pod kontrolom topništva agresora, pa je put prema jugu i Splitu bio jedino moguć. 

25%  našeg sanitetskog materijala i ljekova  darovano u BiH

Ukupno je za građane BiH dano  24.264 doze krvi (više od 12.000 izdatnica)

Helikopterom je oko 7000  ranjenika i bolesnika iz BiH  preveženo u KBC

800   ranjenika i bolesnika iz Splita preveženo u zagrebačke bolnice

700   svih ranjenika i bolesnika preveženo iz Splita u tridesetak zemalja svijeta  i posebno iz 27 mjesta BiH, 302 teška ranjenika i bolesnika uputili u 15 država.  

200 prijama ranjenika preko helidroma iz BiH  u jednom danu iz srednje Bosne, kada su bili najžešći sukobi (i po 3 su helikoptera slijetala u isto vrijeme)

I kada danas neki optužuju hrvatsku vojsku za tzv. 'etničko čišćenje' Srba, kada su otišli iz Hrvatske uoči Oluje, jer ne priznaju nikakvu hrvatsku državu, onda im treba reći da je:

Sredinom 1992. Srpski je agresor protjerao iz svojih domova 325.806 (prognanici) Hrvata iz okupiranih dijelova Hrvatske (gotovo polovica su djeca). Krajem1992. je bilo prognane i izbjegle (samo) djece oko 350.000

U rujnu 1993. samo u užem splitskom području (Split, Kaštela, Solin), bilo oko 180 000 izbjeglica s djecom iz BiH, a s prognanicima izokupiranih dijelova  Hrvatske,  zajedno oko 300.000, o kojima je i ova bolnica skrbila, a trebalo im je osigurati i smještaj, hranu, potrepštine...   Fnancijski i organizacijski problem je bio pokop poginulih i umrlih iz BIH, obdukcija i sahrane i indentifikacija poginulih i umrlih osoba iz BiH. Od 1994. u primjeni je DNK metoda indentifikacije poginulih (Kupres itd.)

Ne ću govoriti o bolnici u Novoj Biloj,  jer bi bilo preopširno! Splitska bolnica je Novoj Bili i srednjoj Bosni  pomogla na sve moguće načine.

U KBC Split je od 1991.-1996. ukupno hospitalizirano 261.435  bolesnika i ranjenika., a od toga je bilo 31.086 (11,89/%)  liječenih iz BiH, a od toga bilo je oko 30%  Muslimana i znatan broj tada neprijateljskih vojnika.

Od 31.086 bolesnika i ranjenika iz BiH u KBC-u,  osim odraslih u kirurškim djelatnostima bilo je:

4200 ranjene i uglavnom bolesne djece  (94 djece: 64 iz BiH)

4493 djece iz BIH rođeno u splitskom  rodilištu, od toga 975 novorođenčadi zahtjevalo intezivnu neonaalnu skrb

Zatim, oko 1000  psihijatrijskih bolesnika iz  BIH, oko  300  onkoloških bolesnika iz BIH, oko 300  plućnih bolesnika itd.

315 djelatnika KBC-a Split (198 liječnika, 85 med. sestara/tehničara, 27 laboranata, 5 ing. med. radiologije), dragovoljno su i nesebično djelovali u 8 ratnih bolnica u BiH, odradili su 7.648 dana i obradili 15.754 ranjenika. U BiH se išlo dragovoljno, a u ratne bolnice u Hrvatskoj po zapovijedi.

U samoj bolnici, u kojoj je norma tada bila 182 sata mjesečno, odrađivalo se  prosječno mjesečno 220-250 sati! U povijesti ratovanja, Hrvatska je pokazala jedinstven primjer humanosti: liječila je i ranjenike neprijatelja ali i njihove obitelji. O svemu tome svjedoče brojni ranjenici i izbjeglice iz BiH kojima je splitska bolnica i Hrvatska u Domovinskom obrambenom ratu bila drugi dom.

 

RB  TOMISLAVGRAD

Pomoć Splitske bolnice  stanovništvu Tomislavgrada i okolice tijekom rata i poraća je slična kao i na drugim spomenutim mjestima.  (popis iz 1991.:  29.261)

Tako smo i za RB Tomislavgrad donosili sve potrebne materijale, za operacijske zahvate, dijagnostiku, opremu, pomagala i odjeću za bolesnike i vojsku itd., o čemu svjedoče Izdatnice iz KBC-a već od 1991.- 96., ali i kasnije, po modelu ‘’primio-predao’’.

Iz KBC Split u Tommislavgrad su dragovoljno išla: 24 liječnika specijalista kirurških djelatnosti; 22 med. sestre instrumentarke i anest. tehničari; 11 laboratorijskih tehničara transfuzijske djelatnosti.      

UKUPNO 57 djelatnika koji su odradili 572 dana terena u RB Tomislavgrad

Kirurške ekipe su ukpno obavile 688 operacijskih zahvata (74 pod općom anestezijom, 41 regionalnom i 573 lokalnom anestezijom)

Prihvat ranjenika i bolesnika u KBC:

  • Liječenje u stacionaru, organiziranje prijevoza u druge hrv. bolnice i bolnice u inozemstvu (tzv. 'druga šansa') itd.
  • Rehabilitacija i ortopedska pomagala
  • Kirurško-onkološka skrb (s uključenjem skupe onkološke th.)
  • Usluge visokodiferenciranih laboratorija
  • Hiperbarična komora, prijam dijaliziranih osoba itd.

Izbjeglice: skrb i smještaj kod naših djelatnika, u vikendice i kampove, Đale u Bisku kod Trilja, Šolta, TTS itd. te hrana, odjeća itd.).

Nisu sve ovo napravile neke bezimene skupine! Nabrojit ću samo dio osoblja, koji su nazočili u Ratnoj bolnici Tomislavgrad: To su bili hrabri ljudi iz Tomislavgrada i KBC-a Split. Navesti ću samo neke koji su se posebno istakli:

Iz Tomislavgrada:

Liječnici: Dr. Ivan Šarac, dr. Ivan Bagarić, dr. Andrija Gudelj, dr. Marija Brajko, dr. Ilija Pašalić i dr. Med.

Sestre: Melanija Šakota, Marija Šteko, Mirjana Ljubas, Milica Ćosić i dr.  

Vozači: Jozo Križanac, Božo Vlajčić, Marijan Radoš, Ahmet Selimović, Mile Sučić, Miron Fišić, Drago Perić-'Vrića', Andrija Malekin, Dinko Pušić, Mladen Zrno i Ilija Mamić

Iz KBC-a Split, koji su najviše puta bili u RB Tomislavgrad:

Liječnici: dr. Dražen Budimir, dr. Emilio Franković, dr. Ante Kraljević, dr. Miroslav Kukoč, dr. Neven Pejković, dr. Mirko Petričević, dr. Marko Jukić (anesteziolog), dr. Marin Ivanišević, dr. Nebojša Aras.

Medicinske sestre instr. i anest. tehničari: Ivan Maleš, Mladen Braović, Katica Dugeč, Dragica Erceg, Nataša Katić, Meri Ljubenkov, Nediljka Grubišić, Smilja Prijić.

Laboratorijski tehničari: Marasović Frane, Gordana Majstrović, Filka Kozomara, Jadranka Đogaš

Opskrbu timova, liječenja u KBC-u i u ratnim bolnicama,  financijski je snosila  hrvatska država i KBC Split, čija  je politika 90-tih bila i besplatna skrb građana BiH bez obzira na nacionalnost, vjeru, vojsku... 

Najviše priznanja i zahvala smo dobili od vojnih i civilnih predstavnika Muslimana pa i od samog Predsjednika BiH Alije Izetbegovića, koji je rekao u Zahvalnici koju je poslao predsjedniku Tuđmanu i meni kao ravnatelju, da to u BiH ''... nikad ne će biti zaboravljeno'' i naravno, dobili smo brojna priznanja od hrvatskih vojnih i civilnih vlasti.

KBC Split, odnosno naše osoblje, dobilo je od hrvatske vlade i MF u Zagrebu, najviše priznanje  za  humanost  ''MEDICINA'‘ odmah nakon vukovarske bolnice, što nam je posebna čast.

I na kraju sam u Tomislavgradu naglasio:  ''Vaše priznanje Medaljon općine Tomislavgrad, nam je od iznimnog značenja, jer svjedoči da naše zajedništvo ponosnih devedesetih nije zaboravljeno, da traje i da će trajati!''

 

Drage kolegice i kolege, pri kraju smo knjige (dr. Dodig, s. Marija i ja) ''KBC SPLIT U DOMOVINSKOM OBRAMBENOM RATU '' s golemim brojem detaljnih podataka, u kojoj će biti navedeno svako ime, temeljem dokumentacije u bogatoj arhivi, da ostane zapisano što je naša bolnica sa svojim osobljem učinila u Domovinskom obrambenom ratu. Od svih bolnica u Hrvatskoj, dokumentirano smo liječili najveći broj ranjenika, a da ne govorim o građanima BiH svih nacionalnosti.

I želim još nešto naglasiti, bez obzira kakav je titular ove bolnice (KB, KBC, Sveučilišna bolnica itd.), ovo je SPLITSKA BOLNICA: na početku kada se utemeljila novcem braće Ergovac, zvala se civilna (da bi se razlikovala od tadašnje Vojne), zatim gradska, pa opća, pa klinička itd., dakle, bez obzira na sve nazive, ovo je SPLITSKA BOLNICA, najstarija u kontinuitetu rada u Hrvatskoj! Bolnica koja je dokazala da ima svoju dušu za sve potrebite u najtežim trenutcima bilo rata bilo epidemija. 

Vas mlađe, molm da nastavite plemenita djela svojih prethodnika i da njegujete dušu jedinstvene splitske bolnice!

                                          prof. dr. sc. Mihovil Biočić

 

ZADNJE NOVOSTI