Nova oprema na Zavodu za neurokirurgiju KBC-a Split

Početkom 2022. godine Zavod za neurokirurgiju KBC-a Split pribavio je opremu za intraoperacijski neuromonitoring. Navedena oprema služi monitoriranju funkcije kranijskih živaca, motoričkih funkcija i senzornih funkcija kod anesteziranog pacijenta.

Takav koncept bitno poboljšava kvalitetu izvođenja operacijskih zahvata uz bitno reduciran rizik od intraoperacijskog neurološkog oštećenja.
Bazična edukacija osoblja za rad na navedenom sustavu obavljena je u Velikoj Britaniji te će se nastaviti u budućnosti.

Dana 11.04.2022. oprema je po prvi puta upotrijebljena pri operaciji pacijenta s moždanim tumorom.

ZADNJE NOVOSTI