Pacijenati Psihijatrijske bolnice Ugljan u KBC-u Split održali predstavu „U oblacima“

U organizaciji Klinike za psihijatriju KBC-a Split, Psihijatrijske bolnice Ugljan i Medicinskog fakulteta u Splitu u Velikoj predavaonici KBC-a Split održana je dramska predstava "U oblacima", a glumci su bili pacijenti Psihijatrijske bolnice Ugljan.

Predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split i pročelnik Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu izv. prof. dr. sc. prim. Trpimir Glavina, izrazio je zadovoljstvo zbog ostvarene suradnje. "Ljudi, ovo je jedna lijepa priča. Možemo liječiti ljude i od najozbiljnijih bolesti, a da oni u svemu ovome mogu sudjelovati. To govore i njihovi pogledi koji su izraženi u ovoj predstavi. Ovako oni gledaju na svijet oko sebe, ne smijemo imati predrasude. Od srca, svima vam hvala", kazao je.

Psihijatar u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan mr. sc. Vitomir Višić otkrio je detalje suradnje između bolnice u Ugljanu te dramaturginje Ane Dalbello. "Naša glumačka ekipa ima svoje radionice i vrlo su aktivni u bolnici. Ova priča vrlo je interesantna. Naime, dramaturginja Anom Dalbello doselila se na područje Ugljana i Pašmana, a kroz edukacije stekla je brojna znanja za rad s osobama s duševnim bolima. Kako se doselila, tako se i predstavila bolnici te izrazila želju raditi s našim pacijentima. Objeručke smo prihvatili njezinu ideju i sretni smo što je suradnja uspjela. Predstava je prilagođena studentima, a ista je već igrana u nekoliko hrvatskih gradova". Nadodao je da bolest ne mora biti nužno osuđujuća već ona može imati i elemente kreativnosti. "Mene u ovom trenutku najviše fascinira priča o bolesti i progovaranju o teškoćama. Vrijedno je da se naši pacijenti slobodno mogu izraziti te da im je to jedno veliko iskustvo, ali i zadovoljstvo", jasan je psihijatar.

Kako kaže Ana Dalbello, predsjednica Udruge "Teatar od soli" i dramaturginja, glavni cilj ovakve suradnje je destigmatizacija ovakvih ustanova i pacijenata. "Fokus stavljamo na proces rada u kojima su izvođačice i izvođači ujedno i autori teksta. Osim toga, fokusiramo se na dijagnozu i bolest, fobije, skrivene želje, potencijale te to sve stavljamo u tekst, pa na kraju sve ukomponiramo u dramu. Predstava je sklop njihovih ideja i poimanja i što se sve može napraviti u jednoj bolnici u kojoj si zatvoren. Oni otkrivaju neke druge identitete, a glavni nam je cilj destigmatizacija ovakvih ustanova i pacijenata", zaključila je Ana Dalbello.

Psihijatrija od svojih početaka u sklopu liječenja i rehabilitacije te resocijalizacije duševnih bolesnika ima uključene različite forme umjetničkih pristupa kroz programe radno terapijskih postupaka. Predstava "U oblacima" po principima modernog teatra progovara o unutrašnjem doživljaju duševne bolesti i života uopće od strane samih pacijenata. Počesto sveukupno društvo gleda iz perspektive straha i neznanja prema duševnom bolesniku i samoj bolesti, a rijetko se zapitamo kako sve to izgleda iz perspektive samog bolesnika. Predstave propituju njihove želje, htijenja i strahove. Kritički se odnose spram okoline koja ih počesto stavlja na društveni rub, ali i izvan njega. Nerijetko se kritički odnose i spram same psihijatrijske struke. Ovim se projektom otvara niz pitanja u liječenju, oporavku i resocijalizaciji duševnih bolesnika. U javnom diskursu uvijek je riječ o negativnim stranama bolesti, koja pak može biti kreativna, poticajna i ohrabrujuća kako za same pacijente tako i na širem društvenom planu. Progovara se i promiče destigmatizacija duševnih bolesnika, ali i eventualne nove metode liječenja. Propituju se novi pristupi u educiranju budućih medicinskih profesionalaca.

Predstava je prikazana više puta u samoj Psihijatrijskoj bolnici Ugljan u različitim prigodama. Održava se već nekoliko godina kao dio vježbi predmeta Psihopatologija, za studente psihologije, Filozofskog fakulteta u Zadru. Prikazivana je u Zagrebu u Zagrebačkom Institutu za Kulturu Zdravlja, kao dio vježbi za studente likovne akademije kroz predmet Umjetnost, tijelo i um, te privlači sve veću pažnju stručne javnosti iz svih ovih područja. I zadnje, a nipošto ne manje važno, ovim se projektom događa i dublje povezivanje naših dviju Ustanova i otvara put prema daljnjoj suradnji na različitim područjima.

ZADNJE NOVOSTI