Ponovljeni Poziv na prijavu znanstveno-stručnih radova za 2021. godinu

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Klasa: 130-01/20-01/272
Ur. broj: 2181-147-12/R.J.L.-23-11
Split, 10. siječnja 2023. godine

Na temelju Odluke o održavanju znanstveno-stručnog skupa, klasa: 130-01/20-01/262, urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-1, Poslovnika o dodjeli nagrada, klasa: 130-01/20-01/262, urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-2 i Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu nagrada, klasa: 130-01/20-01/262, urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-3, Povjerenstvo za dodjelu nagrada na Znanstveno-stručnom skupu Kliničkog bolničkog centra Split (u daljnjem tekstu: KBC Split) raspisuje ponovljeni

POZIV
na prijavu znanstveno-stručnih radova za 2021. godinu

 

Čl. 1.

Prijaviti se mogu svi djelatnici KBC-a Split pod jednakim uvjetima.

Čl. 2

Prijave se vrše do 25. siječnja 2023. godine elektroničkim putem na adresu knjiznica@kbsplit.hr.
Prijava treba sadržavati podatke o imenu i prezimenu prijavitelja, ustrojstvenoj jedinici na kojoj radi te bibliografiju radova indeksiranih u bazi Web of Science: All databases.

Čl. 3

U obzir će se uzimati isključivo prijavljeni radovi.
Prijave će se razmatrati na način i u skladu s kriterijima propisanima Poslovnikom o dodjeli nagrada objavljenom na mrežnim stranicama Odjela za znanost KBC-a Split.

Predsjednik Povjerenstva za dodjelu nagrada
prof. prim. dr. sc. Ante Punda, dr. med.

ZADNJE NOVOSTI