Probni pristup AccessMedicine i AccessPharmacy

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu ugovorio je probni pristup bazama AccessMedicine i AccessPharmacy s početkom od 7. siječnja 2023. godine.

Bazama se može pristupiti sa svih računala u KBC-u Split, kao i od kuće prijavom s AAI/CARNet računom Fakulteta. U bazama je potrebno i napraviti vlastiti korisnički profil prije korištenja. 

 

 

 

ZADNJE NOVOSTI