Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #72

Lekanemab u ranoj Alzheimerovoj demenciji

Alzheimerova demencija (AD) nastaje zbog patološkog nakupljanja amiloida u neuronima. Lekanemab je IgG1 monoklonsko protutijelo koje se velikim afinitetom veže na topiva vlakna amiloida. U ovom dvostruko zaslijepljenom, kontroliranom ispitivanju koje je uključilo 1795 ispitanika u dobi od 50 do 90 godina s ranom AD željelo se ispitati učinak lekanemaba na simptome AD. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine te su primali lekanemab intravenski (10 mg/kg svaka 2 tjedna) ili placebo. Ispitivanje je pokazalo da lekanemab snižava razine amiloida u mozgu i usporava kognitivno propadanje u ranoj AD. Više pročitajte na poveznici.

 

Uporaba virtualne stvarnosti u pedijatriji

Postupci liječenja u pedijatriji često uzrokuju bol i anksioznost kod djece. Virtualna stvarnost (VR) relativno je nova intervencija koja se može koristiti kako bi odvratili pažnju djeteta tijekom liječenja ili u pripremi za liječenje. Napravljen je sustavni pregled s meta-analizom kako bi se saželi dokazi o učinkovitosti VR-a u smanjenju boli i anksioznosti kod pedijatrijskih pacijenata. Ukupno 17 istraživanja je uključeno u pregled, a VR je iskorišten kao distrakcija tijekom postupka traženja venskog puta, dentalnih postupaka, njege opekotina, onkološke brige te prije operacije u općoj anesteziji. Većina istraživanja bavila se VR-om kao metodom distrakcije. Pokazalo se da je VR učinkovita metoda distrakcije kojom se smanjuje bol i anksioznost pedijatrijskih pacijenata podvrgnutih mnogim medicinskim zahvatima.

 

Defibrilacijske strategije u refraktornoj ventrikularnoj fibrilaciji

Ventrikularna fibrilacija (VF) otporna na električni šok predstavlja značajan problem u izvanbolničkom srčanom arestu. Razvijene su strategije u liječenju takve VF, a uključuju dvostruku defibrilaciju (DSED; eng. rapid sequential shocks from two defibrillators) i defibrilaciju promijenjenog smjera (VC; eng. vector change). U ovom grozdastom, ukriženom randomiziranom kontroliranom ispitivanju provedenom u Kanadi istraživači su željeli doznati koja je od strategija izbora u refraktornoj VF najbolja, pri čemu je glavna mjera ishoda bilo preživljenje do napuštanja bolnice. Ispitivanje je obuhvatilo 405 ispitanika s refraktornom ventrikularnom fibrilacijom koji su liječeni jednom od tri strategije defibrilacije (DSED, VC i klasična defibrilacija). Pokazalo se da su DSED i VC strategije bolje od klasične isporuke šoka. Više pročitajte na poveznici.

 

Strategije mehaničke ventilacije prema vrijednostima periferne saturacije

Invazivna mehanička ventilacija uključuje titracije postotka kisika u ukupnom volumenu zraka kojeg pacijent udiše. Još uvijek nije jasno kolike vrijednosti periferne saturacije trebaju biti. Ovo pragmatično, grozdasto, ukriženo, randomizirano kontrolirano ispitivanje uključilo je 2541 ispitanika na mehaničkoj ventilaciji raspoređenih u tri skupine. Skupine su se razlikovale prema postavljenoj ciljnoj razini saturacije kisika u krvi (90%, 94% i 98%). Primarni ishod bili su dani života bez mehaničke ventilacije unutar 28 dana dok je sekundarni ishod bila smrt unutar 28 dana. Ispitivanje je pokazalo da nije bilo razlike u preživljenju niti u broju dana provedenom na mehaničkoj ventilaciji između tri skupine ispitanika. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI