Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #75

Sildenafil (Viagra) za liječenje Alzheimerove bolesti

Signalizacija cikličkim gvanozin-monofosfatom (cGMP) poremećena je u osoba koje boluju od Alzheimerove bolesti (AD), a razina fosfodiesteraze 5 (PDE5), koja snižava cGMP, je povećana. Sildenafil, poznatiji kao Viagra, inhibira PDE5 te povećava razine cGMP-a. Sustavni pregled napravljen je kako bi se sažela dosadašnja istraživanja o učinkovitosti Sildenafila u liječenju AD-a. U pregled su uključena dva in vitro istraživanja, deset istraživanja na glodavcima, jedan sustavni pregled i dva pilotna istraživanja na pacijentima. Sva istraživanja su podržala upotrebu Sildenafila u liječenju AD-a. Između ostalog, pretklinička istraživanja pokazala su da Sildenafil poboljšava CREB fosforilaciju, dugoročno potenciranje, učenje, pamćenje i neurogenezu te smanjuje neuroinflamaciju. Potrebna su dodatna randomizirana kontrolirana ispitivanja kako bi se bolje proučila učinkovitost Sildenafila u kliničkim uvjetima. Više pročitajte na poveznici.

 

Rizik raka dojke kod transmuškaraca

Osobe koje su promijenile spol iz ženskog u muški (transmuškarci) često koriste terapiju testosteronom za poticanje maskulinizacije, što potencijalno utječe na rizik razvoja raka dojke. Sustavni pregled napravljen je kako bi se saželi dokazi o riziku razvoja raka dojke kao posljedice uzimanja testosterona te kako bi se procijenio probir na rak dojke u toj populaciji. Uključena su 23 slučaja transmuškaraca koji su razvili rak dojke nakon uzimanja testosterona te 10 kohortnih istraživanja koja su se bavila tom tematikom. Kohortna istraživanja pokazala su da nema povećanog rizika za razvoj raka dojke kod transmuškaraca u usporedbi s cis-ženama. Do sada nije bilo puno slučajeva transmuškaraca s rakom dojke, ali ovakvi slučajevi ukazuju liječnicima na mogućnost raka dojke kod transmuškaraca. Radiološki probir prije i histološki probir na rak dojke nakon mastektomije u trebao bi se uzeti u obzir u procesu promjene spola. Više na poveznici.

 

Ekscizija limfnog čvora naspram core biopsije za dijagnozu limfoma

Prema stručnim smjernicama, kirurško odstranjivanje limfnih čvorova standard je liječenja kod dijagnoze limfoma. Međutim, core biopsija (CNB) postala je široko prihvaćena kao dio dijagnostičke obrade limfoma tijekom proteklih desetljeća. Cilj ovog istraživanja bio je predstaviti najveći multicentrični inventar limfnih čvorova uzorkovanih CNB-om ili kirurškom ekscizijom u bolesnika sa sumnjom na limfom te usporediti njihovu dijagnostičku učinkovitost u rutinskoj patološkoj praksi. Pregledano je 32.285 slučajeva registriranih u Francuskoj i procijenjen postotak ispravno dijagnosticiranih limfoma korištenjem CNB-a ili kirurške ekscizije. Iako je CNB dao konačnu dijagnozu u 92,3% slučajeva i činio se pouzdanom dijagnostičkom za većinu bolesnika sa sumnjom na limfom, ostao je manje uvjerljiv od kirurške ekscizije, koja je dala konačnu dijagnozu u 98,1% slučajeva. Više pročitajte na poveznici.

 

Podudarnost AB0 krvne grupe u alogenoj transplantaciji koštane srži za akutnu leukemiju

Alogena transplantacija hematopoetskih stanica (engl. allo-HCT) potencijalna je metoda liječenja akutne mijeloične leukemije (AML) i akutne limfoblastične leukemije (ALL). Iako mnogi čimbenici utječu na ishode allo-HCT-a, nije jasan neovisni utjecaj AB0 nepodudarnosti davatelja i primatelja. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti ishode allo-HCT-a prema AB0 statusu davatelja-primatelja. U istraživanje je uključeno 4946 punoljetnih ispitanika s AML-om ili ALL-om koji su podvrgnuti allo-HCT-u u periodu od 2008. do 2018. godine. Pokazalo se da je AB0 nepodudarnost povezana s lošijim ukupnim preživljenjem i prihvaćanjem trombocita te češćim primarnim odbijanjem presatka. Dok dob davatelja nije značajno povezana s ishodima, starija dob primatelja bila je povezana s lošijim preživljenjem i smrtnošću bez relapsa. Ovo naglašava važnost razmatranja AB0 statusa u algoritmima odabira davatelja i njegovog utjecaja na akutnu leukemiju. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI