Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #79

Heparin u punoj dozi za hospitalizirane COVID-19 pacijente

Međunarodne smjernice za COVID-19 preporučuju tromboprofilaksu za nekritične bolničke pacijente kako bi se prevenirale trombotske komplikacije. Međutim, još je uvijek nejasno smanjuje li puna doza tromboprofilakse smrtnost bilo kojeg uzroka. Napravljen je stoga sustavni pregled s meta-analizom kako bi odgovorili na to pitanje. U pregled je uključeno šest multicentričnih randomiziranih kontroliranih ispitivanja s 3.297 ispitanika iz 13 država s četiri kontinenta. Ispitivanja su uspoređivala antikoagulantnu terapiju pune doze heparina s profilaktičnom ili srednjom dozom antikoagulansa ili standardnom njegom bolničkih COVID-19 pacijenata. Pregled je pokazao da puna doza antikoagulantne terapije s heparinom ili niskomolekularnim heparinom smanjuje smrtnost bilo kojeg uzroka kod nekritičnih bolničkih COVID-19 pacijenata. Više na poveznici.

 

Učinak transcendentalne meditacije na razinu stresa zdravstvenih radnika

Zdravstveni radnici doživljavaju znatan stres i izgaranje na poslu te su potrebne strategije ublažavanja istih koje su utemeljene na dokazima. Transcendentalna meditacija (TM) je praksa meditacije mantre s potencijalnom učinkovitošću u smanjenju stresa. Provedeno je randomizirano kontrolirano ispitivanje kako bi se procijenila učinkovitost TM-a na smanjenje stresa među zdravstvenim djelatnicima tijekom tri mjeseca. U ispitivanje je uključeno 80 zdravstvenih radnika koji su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina je prakticirala TM 20 minuta dva puta dnevno tijekom tri mjeseca, a druga skupina je primala uobičajeni tretman koji se sastojao od pristupa wellnessu. Primarni ishod bila je promjena u akutnom psihološkom distresu, a sekundarni ishodi uključivali su promjene u izgaranju, nesanici i anksioznosti. Ispitivanje je pokazalo da TM nije rezultirao značajnim smanjenjem psihološkog distresa među zdravstvenim djelatnicima u usporedbi s uobičajenom njegom, ali je značajno poboljšao sekundarne ishode izgaranja, anksioznosti i nesanice. Ovi rezultati ukazuju na to da je TM potencijalno sigurno i učinkovito rješenje za smanjenje stresa među zdravstvenim djelatnicima. Više na poveznici.

 

Ima li uporaba soli s niskim udjelom natrija i dodatkom kalija u općoj populaciji klinički važne učinke

Nedavno istraživanje ukazalo je na dobrobiti soli obogaćenje natrijem posredovane krvnim tlakom na kardiovaskularne ishode i smrt. Proveden je sustavni pregled s meta-analizom kako bi se procijenili učinci zamjene soli na široki spektar ishoda te kako bi se procijenila konzistentnost nalaza i uopćavanje rezultata prethodnih istraživanja. U pregled je uključeno 21 ispitivanje s 31.949 ispitanika (19 je mjerilo utjecaj na krvni tlak, a pet na kliničke ishode). Blagotvorni učinci nadomjestaka soli na krvni tlak u različitim zemljopisnim područjima i populacijama bili su dosljedni. Zaštitni učinci na kliničke ishode posredovani krvnim tlakom vjerojatno će se moći generalizirati među populacijskim podskupinama i zemljama diljem svijeta. Više na poveznici.

 

Analiza više sustavnih pregleda za metode liječenja Alzheimerove bolesti

Sažetci dokaza o učinkovitosti i sigurnosti često primjenjivanih metoda liječenja Alzheimerove bolesti (AB) su rijetki. Stoga je provedena analiza više sustavnih pregleda kako bi se identificirale učinkovite i sigurne metode liječenja tih pacijenata. U pregled je uključeno 16 sustavnih pregleda kojima su primarni ishodi za učinkovitost tretmana bile kognitivne funkcije, ponašajni simptomi, globalna klinička procjena i aktivnosti svakodnevnog života, dok je primarni ishod za sigurnost bila incidencija nuspojava. Pregled je pokazao da su AChE inhibitori (donepezil, galantamin, rivastigmin i Huperzin A), Ginkgo biloba i cerebrolizin korisni za kognitivne i globalne funkcije te aktivnosti svakodnevnog života. Nadalje, nije vjerojatno da anti-Aβ djelatne tvari imaju važan učinak na usporavanje kognitivnog ili funkcionalnog oštećenja kod blagog do umjerenog AB-a. Više pročitajte na poveznici

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI