Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #80

Učinkovitost maski i ostalih fizičkih intervencija za sprječavanje širenja respiratornih virusa

Virusne epidemije ili pandemije akutnih respiratornih infekcija (ARI) predstavljaju globalnu prijetnju. Primjeri takvih infekcija su svinjska gripa (H1N1), SARS virus iz 2003 te najnoviji SARS-CoV-2 virus iz 2019. godine. Antiviralni lijekovi i cjepiva uglavnom nisu dovoljni za zaustavljanje širenja virusa te je obnovljen Cochraneov sustavni pregled koji procjenjuje učinkovitost drugih, fizičkih intervencija za sprječavanje širenja respiratornih virusa, ovaj put uključujući i podatke iz najnovije COVID-19 pandemije. U pregled je uključeno novih 11 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) koja su uključivala 610.872 ispitanika, što dovodi do ukupno 78 RCT-ova uključenih u pregled. RCT-ovi su procjenjivali intervencije poput probira na granicama, izolacije, karantene, distanciranja osobne zaštite, maski, naočala i grgljanja. Pregled je pokazao da trenutno nema dovoljno dokaza o učinkovitosti kirurških maski u usporedbi s N95/P2 maskama, a higijena ruku donekle smanjuje teret respiratornih bolesti. Postoji manjak istraživanja koja se bave štetnim učincima ovih intervencija. Više na poveznici.

 

CAR-T u drugoj liniji liječenja B-velikostaničnog limfoma

Terapija visokim dozama kemoterapije nakon koje slijedi transplantacija autolognih matičnih stanica smatra se standardom liječenja (SOC) druge linije za relapse ili refraktorni B-stanični limfom (LBCL). Napravljen je sustavni pregled s meta-analizom randomiziranih kontroliranih ispitivanja koji uspoređuju učinkovitost i sigurnost SOC-a i terapije kimernim antigenskim receptorom (CAR-T) kao opcije liječenja druge linije za pacijente s LBCL-om. Mjereni ishodi bili su ukupno preživljenje, preživljenje bez neželjenog događaja, ukupno stopa odgovora na liječenje i sigurnost. U pregled su uključena tri ispitivanja koja su uključivala 865 ispitanika. Preživljenje bez neželjenog događaja i ukupno preživljenje su se značajno poboljšali nakon CAR-T terapije u usporedbi sa SOC-om. CAR-T liječenje je također povezano sa značajno boljom stopom odgovora na liječenje. Nije bilo značajnih razlika u nuspojavama između dvije opcije liječenja.

 

Učinak pojačane vanjske kontrapulsacije na fizičku sposobnost i kvalitetu života pacijenata s kroničnim zatajenjem srca

Pojačana vanjska kontrapulsacija (EECP) dobiva sve veću pažnju kao metoda rehabilitacije nakon zatajenja srca, posebno među starijom populacijom pacijenata. Nekoliko dosadašnjih istraživanja je pokazalo da EECP, kao neinvazivna terapija, može poboljšati simptome, funkciju srca, toleranciju na tjelovježbu i kvalitetu života, kao i smanjiti broj ponovnih prijema u bolnicu. Napravljena je meta-analiza kako bi se saželi dokazi o učincima EECP-a na fizičku sposobnost i kvalitetu života osoba s kroničnih zatajenjem srca (CHF). U analizu je uključeno osam randomiziranih kontroliranih ispitivanja s 823 ispitanika. Pokazalo se da EECP može poboljšati kapacitet za tjelovježbu, posebno kod starijih pacijenata. Međutim, nema dovoljno dokaza o utjecaju EECP-a na kvalitetu života pacijenata s CHF-om. Više na poveznici.

 

Snižavanje razine triglicerida fibratima za smanjenje kardiovaskularnih rizika

Visoke razine triglicerida su povezane s povećanim kardiovaskularnim rizikom, ali nije jasno bi li smanjenje razina istih smanjilo i stopu kardiovaskularnih neželjenih događaja. Pemafibrat je selektivni modulator peroksisomnim proliferatorom aktiviranog receptora a koji smanjuje razine triglicerida i poboljšava razine drugih lipida. Provedeno je multinacionalno, dvostruko zaslijepljeno, randomizirano kontrolirano ispitivanje na 10.497 ispitanika s dijabetesom tipa 2, hipertrigliceridemijom i razinama kolesterola od 40 mg/dcl ili nižim. Jedna skupina ispitanika primala je tablete pemafibrata (0,2 mg dva puta dnevno), dok je druga primala placebo. Ispitivanje je pokazalo da stope kardiovaskularnih događaja nisu bile niže među ispitanicima koji su primali pemafibrate iako je pemafibrat snizio razine triglicerida, kolesterola i C-III apolipoproteina. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI