Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #81

Zaštitni učinak prošle infekcije SARS-CoV-2 na rizik od reinfekcije

Razumijevanje razine i karakteristika zaštite od preboljelih SARS-CoV-2 infekcija protiv naknadne ponovne infekcije, simptomatske COVID-19 bolesti i teškog oblika bolesti ključno je za predviđanje budućeg potencijalnog opterećenja tom bolesti, dizajniranje politika koje ograničavaju putovanja ili pristup mjestima gdje postoji visok rizik prijenosa te za informiranje o izboru kada primiti doze cjepiva. Proveden je sustavni pregled s meta-analizom kako bi se saželi dokazi o procjeni zaštite od prethodnih infekcija. U pregled je uključeno 65 istraživanja iz 19 zemalja. Zaštita od nove infekcije nakon preboljene infekcije varijantama prije Omikrona je vrlo visoka i ostala je visoka i nakon čak 40 tjedana. Zaštita je značajno manja za Omikron BA.1 varijantu i brže se smanjivala protokom vremena. Zaštita od nastanka teškog oblika bolesti bila je visoka za sve varijante virusa. Potrebno je uzeti u obzir imunitet nastao od prethodne infekcije, kao i onaj od cijepljenja kada se odlučuje o preporukama cijepljenja i ograničavanja kretanja.

 

Učinkovitost lobeglitazona za kontrolu simptoma dijabetesa tipa 2

Lobeglitazon je novi antidijabetik iz skupine tiazolidinediona koji primarno djeluje na inzulinsku rezistenciju. Dosad nisu napravljene meta-analize koje bi procijenile sigurnost i učinkovitost tog lijeka. U ovu meta-analizu uključena su četiri randomizirana kontrolirana ispitivanja na 828 ispitanika. Kad je uspoređen sa sitagliptin i pola maksimalne doze pioglitazona, lobeglitazon je pokazao sličan učinak na HbA1c, glukozu natašte, trigliceride te LDL i HDL kolesterole. Također, slična je bila pojavnost nuspojava. Međutim, edem i povećanje tjelesne težine bilo je značajno češće u lobeglitazon skupini u usporedbi s kontrolama. U usporedbi s pola maksimalne doze pioglitazona, lobeglitazon je pokazao sličnu pojavnost edema i porasta tjelesne težine. Niske doze lobeglitazona manje su učinkovite od visokih doza lijeka, uz prednost manjeg rizika za razvoj edema i porasta tjelesne težine. Nije vjerojatno da bi lobeglitazon mogao zamijeniti pioglitazon kao tiazolidinedion izbora u liječenju dijabetesa tipa 2. Više na poveznici.

 

Sistemska terapija za neresektabilni hepatocelularni karcinom

Nedavno je odobreno nekoliko novih lijekova prve linije za neoperabilni hepatocelularni karcinom (HCC). Provedena je meta-analiza koja uspoređuje učinkovitost i sigurnost prve linije sistemskog liječenja kako bi se pružile informacije za donošenje kliničkih odluka o neoperabilnom HCC-u. U analizu je uključeno 15 istraživanja na 9005 ispitanika. Analizirani ishodi bili su ukupno preživljenje, preživljenje bez napretka bolesti, neželjeni događaji i ozbiljni neželjeni događaji. Sintilimab s bevacizumabom, atezolizumab s bevacizumabom i donafenib su imali bolje ukupno preživljenje od sorafeniba. Sintilimab s bevacizumabom, atezolizumab s bevacizumabom, lenvatinib i linifanib su imali bolje preživljenje bez napretka bolesti od sorafeniba. Ova meta-analiza je pokazala da je sintilimab s bevacizumabom povezan s najboljim ukupnim preživljenjem i preživljenjem bez napretka bolesti. Više na poveznici.

 

Akutna mijeloična leukemija: obnovljene smjernice za dijagnozu, klasificiranje rizika i liječenje

Akutna mijeloična leukemija (AML) je često smrtonosan rak matičnih stanica koštane srži karakteriziran neobuzdanom proliferacijom malignih matičnih stanica koštane srži s povezanom infekcijom, anemijom i krvarenjem. Objavljena je jedna nova i jedna obnovljena klasifikacija AML-a u 2022. godini. Obe klasifikacije proširuju genetske abnormalnosti koje definiraju pojedine AML skupine kao i različite pragove koncentracije blasta koji definiraju AML u određenim situacijama. Nove smjernice Europske mreže za leukemiju (ELN) iz 2022. godine uključuje i obnovljenu klasifikaciju rizika. Smjernice s baziraju na novim molekularnim istraživanjima i nedavnim ispitivanjima, a naglašavaju dinamički rizik baziran na procjeni odgovora poput negativnosti mjerljive rezidualne bolesti (MRD). Nadalje, pacijent se smatra prikladnim za intenzivnu kemoterapiju na temelju njegove dobi i izostanka ozbiljnih komorbiditeta, a uvedene su promjene i za indukcijsku, post-remisijsku i ne-intenzivnu terapiju kod novo dijagnosticiranih pacijenata. Više o novim smjernicama pročitajte na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI