Rok 12. 12. 2022. - Poziv na prijavu radova za nagrade KBC-a Split za znanstveno-stručni doprinos u 2021.

Na temelju Odluke o održavanju znanstveno-stručnog skupa, klasa: 130-01/20-01/262, urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-1, Poslovnika o dodjeli nagrada, klasa: 130-01/20-01/262, urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-2 i Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu nagrada, klasa: 130-01/20-01/262, urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-3, Povjerenstvo za dodjelu nagrada na Znanstveno-stručnom skupu Kliničkog bolničkog centra Split (u daljnjem tekstu: KBC Split) raspisuje sljedeći

POZIV

na prijavu znanstveno-stručnih radova

Čl. 1.

Prijaviti se mogu svi djelatnici KBC-a Split pod jednakim uvjetima.

Čl. 2.

Prijave se vrše do 12. prosinca 2022. godine elektroničkim putem na adresu knjiznica@kbsplit.hr.

Prijava treba sadržavati podatke o imenu i prezimenu prijavitelja, ustrojstvenoj jedinici na kojoj radi te bibliografiju radova indeksiranih u bazi Web of Science: All databases.

Čl. 3.

U obzir će se uzimati isključivo prijavljeni radovi.

Prijave će se razmatrati na način i u skladu s kriterijima propisanima Poslovnikom o dodjeli nagrada objavljenom na mrežnim stranicama Odjela za znanost KBC-a Split.

 

Predsjednik Povjerenstva za dodjelu nagrada

prof. prim. dr. sc. Ante Punda, dr. med.

ZADNJE NOVOSTI