Upisi na sveučilišne specijalističke studije na MeFST-u

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje natječaj za upis na sveučilišne specijalističke studije:

Klinička radiologija“ 2022./2023. - za doktore medicine s rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije koji su na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz kliničke radiologije. Do 15 polaznika

Rok za prijave: 3. travnja 2023.

 

Patologija i citologija 2023./2024. - za doktore medicine s rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz patologije i citologije koji su na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz patologije i citologije. Do 10 polaznika

Rok za prijave: 31. kolovoza 2023.

ZADNJE NOVOSTI