Prijave za Open Medical Institute seminare za 2023.
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti, Novosti, Edukacije

Što je OMI?

Open Medical Institute (OMI) je internacionalna inicijativa osnovana 1993. od strane zaklade American Austrian Foundation (AAF) s ciljem da se proširi i podupre edukacija liječnika i prijenos znanja u medicini za slabije razvijene zemlje u svijetu. Od tada je cijeli program značajno napredovao te danas OMI održava seminare i kliničke prakse za velik broj zemalja.

Što su OMI seminari?

Radi se o seminarima za liječnike u trajanju od 5 radnih dana koji se kroz cijelu godinu održavaju u Salzburgu u Austriji, a teme seminara uključuju brojne medicinske struke (kirurgija, interna medicina, ginekologija, radiologija, medicinska informatika, obiteljska medicina…). Seminare održavaju vodeći stručnjaci iz Austrije i SAD-a, a financijski troškovi u potpunosti su osigurani od strane OMI-a. Cilj ove inicijative jest proširiti edukaciju liječnika i stimulirati prijenos novih znanja u medicini.

Više detalja može se naći na službenim stranicama OMI-a.

https://www.openmedicalinstitute.org/

Prijave za seminare su isključivo online, na navedenoj web stranici.

Rok za prijavu aktualnih seminara je do 31. svibnja 2023., a popis tema seminara nalazi se u dokumentu u prilogu (i na web stranici OMI-a).

Osim aktualnih prijava u svibnju, možete se prijaviti i za neke od sljedećih seminara koje ćete također pronaći na web stranici sa svim detaljima.

Nakon završenih seminara, polaznicima je omogućeno da se jave za kliničke prakse u Austriji, a što je također u potpunosti financirano od strane OMI-a.

Za sve detalje i pitanja slobodno se javite na mail: croatia@openmedicalinstitute.org

Dokumenti