Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #102
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

SGLT2 inhibitori u pacijenata s ne-dijabetičkom kroničnom bubrežnom bolešću i proteinurijom

Kod pacijenata s kroničnom ne-dijabetičnom bubrežnom bolešću s proteinurijom (albuminurija ≥ 300 mg/dan ili proteinurija ≥ 500 mg/dan), preporuča se liječenje s inhibitorima natrij-glukoza-2 kotransportera (razina preporuke 1B). Prethodno je samo jedno veliko kliničko istraživanje promatralo učinak ovih lijekova u ne-dijabetičnoj kroničnoj bubrežnoj bolesti. U EMPA-KIDNEY ispitivanju, 6.609 pacijenata nasumično je dodijeljeno skupini koja prima empagliflozin 10 mg dnevno ili placebo. Nakon dvije godine, skupina koja je primala empagliflozin imala je nižu incidenciju terminale bubrežne bolesti dok je rizik smrtnosti od svih uzroka kao i rizik od nesmrtonosnih kardiovaskularnih događaja bio sličan između skupina. Dobrobit empagliflozina je bila naglašenija kod pacijenata s omjerom albumina i kreatina većim od 300 mg/g i značajno manja kod pacijenata s nižom razinom lučenja albumina. Više o smjernicama na poveznici.

Traneksamična kiselina u prehospitalnom liječenju teške traume

Kod pacijenata s velikom traumom i sumnjom na koagulopatiju posljedično traumi, traneksamična kiselina mogla bi dovesti do poboljšanja preživljenja i pozitivnog funkcionalnog ishoda. Ovo istraživanje nasumično je dodijelilo pacijente sa značajnom traumom u skupine koje primaju traneksamičnu kiselinu ili prikladni placebo. Ukupno 1.310 pacijenata iz 15 hitnih medicinskih centara uključeno je u istraživanje. Rezultati su pokazali kako nema statistički značajne razlike u preživljenju ili pozitivnim funkcionalnim ishodima među skupinama koje su primale traneksamičnu kiselinu ili placebo. Više o istraživanju na poveznici.

Blaga hiperkapnija ili normokapnija nakon srčanog zastoja

Blaga hiperkapnija (povišene vrijednosti parcijalnog tlaka ugljikovog dioksida u krvi) povećava protok krvi kroz mozak i može poboljšati neurološke ispade nakon preživjelog izvanbolničkog srčanog zastoja. U ovom randomiziranom ispitivanju odrasle komatozne osobe nakon preživjelog srčanog zastoja randomizirane su u skupine u kojima se održavala blaga hiperkapnija ili normokapnija. Ukupno je randomizirano 1.700 ispitanika u skupine s blagom hiperkapnijom ili normokapnijom. Rezultati pokazuju kako kod komatoznih pacijenata koji su reanimirani nakon izvanbolničkog srčanog zastoja, ciljana blaga hiperkapnija nije dovela do boljih neuroloških ishoda nakon šest mjeseci u usporedbi s ciljanom normokapnijom. Više o ispitivanju na poveznici.

Farmakološko liječenje primarne osteoporoze ili niske koštane mase radi prevencije prijeloma kod odraslih: živuće kliničke smjernice Američkog liječničkog društva

Ove smjernice predstavljaju obnovljenu verziju smjernica iz 2017. godine, a vezano za farmakološko liječenje primarne osteoporoze ili niske koštane mase radi prevencije prijeloma u odrasloj dobi. Od prethodnog izdanja iz 2017. godine, pojavili su se novi dokazi o učinkovitosti peptida povezanih s humanim paratireoidnim hormonom, inhibitorima sklerostina, komparativnoj učinkovitosti liječenja te liječenja muškaraca. Ovo novo izdanje također dodaje ključna pitanja o vrijednostima i preferencama kao i o cjenovnom aspektu intervencije. S druge pak strane, smjernice nisu uključile dokaze o uporabi estrogena, trajanju liječenja, prekidu liječenja te opetovanim mjerenjima mineralne gustoće kosti. Više o smjernicama na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.
Nastavljamo s novostima u rujnu
.