Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #67 i #68
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

#67

Liječenje parodontitisa u prevenciji neželjenih ishoda u trudnica

Parodontitis se povezuje s nizom stanja, poput kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i neželjenih ishoda u trudnoći, a sve vjerojatno uzrokujući upale u tijelu. Uobičajena je pojava kod žena reproduktivne dobi te se pogoršava u trudnoći. Dosadašnja opažajna istraživanja ukazala su na mogućnost da bi liječenje parodontitisa moglo smanjiti pojavu neželjenih ishoda u trudnoći. Stoga je napravljen Cochraneov sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) kako bi procijenio učinak liječenja parodontitisa na perinatalni i majčinski morbiditet i mortalitet. Ukupno 15 RCT-ova s 7.161 ispitanikom uključeno je u pregled. Nije jasno utječe li liječenje parodontitisa na stopu prijevremenih poroda (dokazi niske kvalitete). Liječenje parodontitisa moglo bi smanjiti stopu niskih porođajnih težina (dokazi niske kvalitete). Nema dovoljno dokaza da bi se utvrdilo koje je parodontni liječenje bolje u sprječavanju neželjenih ishoda u trudnoći.

 

Povezanost spojeva koji remete rad endokrinog sustava s rizikom pojave raka dojke

Spojevi koji remete rad endokrinog sustava (engl. endocrine-disrupting compounds (EDCs)) sveprisutne su tvari koje susrećemo u svakodnevnom životu, poput pesticida, farmaceutskih sredstava, proizvoda za osobnu njegu te hrane i ambalaže za hranu. Postoje sumnje da bi EDC-ovi mogli utjecati na razvoj raka dojke te tako dovesti do dugoročnih štetnih posljedica po zdravlje, pogotovo kad je osoba bila izložena od ranije životne dobi. Stoga je napravljen sustavni pregled kako bi se procijenili svi dostupni dokazi o toj temi. Ukupno je 131 istraživanje uključeno u pregled. Uključeni EDC-ovi bili su pesticidi, sintetičke kemikalije, fitoestrogeni te određeni mikotoksini. Većina istraživanja procijenila je izloženost EDC-ima iz okoliša mjerenjem biomarkera. Pokazalo se da bi određena izloženost EDC-ima mogla povećati rizik od razvoja raka dojke. S obzirom da su EDC-ovi većinom vrlo postojani u okolišu te se nakupljaju u tijelu, trebalo bi procijeniti i dugoročne utjecaje izloženosti tim spojevima. Više pročitajte na poveznici.

 

Metformin za prevenciju povećane tjelesne težine zbog terapije antipsihoticima

Većina antipsihotika je povezana s povećanjem tjelesne težine i drugim metaboličkim komplikacijama. Neka istraživanja su pokazala da bi metformin mogao biti učinkovit, ali on još uvijek nije uključen u kliničke smjernice o upravljanju povećanjem tjelesne težine izazvane antipsihoticima. Napravljena je meta-analiza u koju je uključeno 12 istraživanja s ukupno 743 ispitanika. Meta-analiza je potvrdila da metformin značajno poboljšava antropometrijske i metaboličke parametre te je učinkovit u liječenju povećane tjelesne težine izazvane antipsihoticima u pacijenata sa shizofrenijom ili shizoafektivnim poremećajem. Više pročitajte na poveznici.

 

Traneksamična kiselina za sprječavanje krvarenja za vrijeme nekardioloških operacija

Krvarenje za vrijeme operacije je učestala pojava u pacijenata koji podliježu nekardiološkim operacijama. Traneksamična kiselina je antifibrinolitički lijek koji bi možda mogao smanjiti broj krvarenja na siguran način. Napravljeno je randomizirano kontrolirano ispitivanje s faktorijalnim ustrojem na 9.535 ispitanika. Ispitanici su nasumično raspodijeljeni u skupine koje su primale 1 gram traneksamične kiseline intravenski ili placebo u kombinaciji s ili bez strategije izbjegavanja hipotenzije. Intervencije su primijenjene na početku i kraju operacije. Primarni ishodi bili su krvarenje opasno po život, veliko krvarenje ili krvarenje u ključni organ nakon 30 dana. Ispitivanje je pokazalo da je, kod pacijenata koji podliježu nekardiološkim operacijama, incidencija krvarenja bila značajno niža među onima koji su primali traneksamičnu kiselinu u usporedbi s placebom. Više pročitajte na poveznici.

 

#68

Intravenska primjena željeza i neželjene nuspojave u odraslih

Iako je intravenski primijenjeno željezo učinkovitije i brže djeluje od željeza primijenjenog oralnim putem, još uvijek nije jasno jesu li neki pripravci intravenskog željeza doista sigurni za primjenu. U velikom multicentričnom kohortnom istraživanju prikupljeni su podatci o 35.737 intravenskih transfuzija željeza za ukupno 12.237 pacijenata. Incidencija nuspojava bila je 3,9%, sa samo dvije ukupne potrebe za primjenom epinefrina. Pronađene su razlike u nuspojavama vezanim za infuziju za različite formulacije željeza, a korištenje lijekova prije infuzije bilo je povezano s većim rizikom za nuspojave. Iako rezultati pokazuju da se infuzije željeza općenito dobro podnose, može biti nekih manjih razlika između različitih vrsta pripravaka, s time da je rizik od ozbiljne infuzijske reakcije i dalje vrlo nizak. Više pročitajte na poveznici.

 

Pogoršanje infekcije nakon cijepljenja mRNA cjepivom protiv COVID-19

Mnoga protutijela i mRNA cjepiva koja ciljaju na SARS-CoV-2 šiljasti protein (S-protein) razvijena su i odobrena za borbu protiv COVID-19 pandemije. Istraživanje na serumskim stanicama cijepljenih ispitanika potvrdilo je da postoji mogućnost da se dogodi pogoršanje infekcije u prisutnosti protutijela (eng. antibody-dependent enhancement, ADE) koja su dobivena cijepljenjem mRNA cjepivom protiv COVID-19. Kod određenih serumskih uzoraka nakon nekog vremena se pokazala smanjena mogućnost neutralizacije protutijela protiv S-proteina virusa SARS-CoV-2, a čak i takozvani ADE fenomen koji je već prethodno poznat u literaturi (kada prisutnost određenih odgovora protutijela zapravo povećava sposobnost virusa za ulazak u stanice). Autori rada upozoravaju na ADE kao jednu od mogućih nuspojava prisutnosti protutijela dobivenih cijepljenjem. S obzirom da se radilo o ispitanicima cijepljenima protiv originalnog (wuhanskog) soja SARS-CoV-2, protutijela iz uzoraka nisu pokazala neutralizirajuću aktivnost protiv soja Omikron. Više na poveznici.

 

Učinak terapije usredotočene svjesnosti na psihološke i fizičke ishode kod osoba s rakom

Terapija usredotočene svjesnosti (engl. mindfulness) sve se češće koristi u psiho-onkologiji. Sustavni pregled napravljen je kako bi se sažela mnoga ispitivanja koja su se pozabavila tom temom. U pregled je uključeno 29 randomiziranih kontroliranih ispitivanja s 3.274 ispitanika. Ispitivanja su proučavala učinkovitost terapije usredotočene svjesnosti na mjere psihičkog stresa (primarni ishod) i druge ishode osoba s rakom i preživjelih. Terapija usredotočene svjesnosti pokazala se učinkovita u smanjenju psihičkog stresa i drugih simptoma. Međutim, mnogi učinci su bili vrlo mali, što ukazuje na potrebu za istraživanjem optimizacije intervencije.

 

Perkutana revaskularizacija kod pacijenata s disfunkcijom lijeve klijetke ishemijskog uzroka

Randomizirano kontrolirano ispitivanje provedeno je kako bi se procijenilo može li perkutana koronarna revaskularizacija (PCI) poboljšati preživljenje i funkciju lijeve klijetke u pacijenata sa značajnom disfunkcijom lijeve klijetke ishemijskog uzroka. Ukupno 700 ispitanika je nasumično raspodijeljeno u intervencijsku skupinu kojoj je napravljen PCI i kontrolnu skupinu koja je primala uobičajenu njegu (prilagođenu farmakološku terapiju i terapiju uređajima za zatajenje srca). Primarni kompozitni ishod bila je smrt od bilo kojeg uzroka ili hospitalizacija zbog zatajenja srca. Ispitivanje je pokazalo da PCI nije smanjio incidenciju smrti od bilo kojeg uzroka ili hospitalizacije zbog zatajenja srca. Više o ispitivanju pročitajte na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.