Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #99
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Smjernice za praksu za predoperativni post

Američko društvo anesteziologa donijelo je u veljači 2023. godine obnovljenu verziju smjernica za predoperativni post. Ova obnovljena verzija fokusirana je na teme koje nisu bile obuhvaćene prethodnim verzijama, a to uključuje unos bistrih tekućina koje sadrže ugljikohidrate s ili bez proteina, žvakaće gume i trajanje posta za pedijatrijske pacijente. Prijedlog je da se bistre tekućine koje sadrže ugljikohidrate s ili bez proteina smiju unositi najdalje do 2 sata prije operacije za odrasle osobe. Također, ne bi se trebale odgađati elektivne operacije na zdravim odraslim osobama ako su žvakale žvakaću gumu. Nema dovoljno dokaza kako bi se preporučilo da pedijatrijski pacijenti mogu piti bistre tekućine do 1 sat prije operacije, stoga je preporuka da se kod djece s niskim rizikom od aspiracije dozvoli konzumacija bistrih tekućina do 2 sata prije operacije, a za djecu koja su imala kraće trajanje posta odluka je na liječniku. Više o smjernicama pročitajte na poveznici.

 

Narcisoidnost i izgaranje kod kirurga

Narcisoidnost je važan psihološki faktor za previđanje izgaranja. Prethodna istraživanja dala su nedosljedne rezultate o tome je li narcisoidnost korisna ili štetna za razvoj izgaranja, što je posljedica činjenice da se narcisoidnost promatra kao cjelokupni konstrukt, a ne na dimenzionalnoj razini. Provedeno je presječno istraživanje u koje su uključena 352 kirurga iz Njemačke kako bi se ispitala povezanost između grandiozne narcisoidnosti i izgaranja. Ispitanici su zamoljeni da ispune Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach i Upitnik za narcisoidno divljenje i suparništvo. Istraživanje je pokazalo da je visok rezultat za divljenje povezan s izraženim osjećajem samoispunjenja, niskom razinom emocionalne iscrpljenosti i depersonalizacijom. Što se tiče suparništva, rezultati ukazuju na to da dok divljenje ima zaštitnički učinak, suparništvo pojačava izraženost izgaranja. Više na poveznici.

 

Povezanost vitamina C i parodontne bolesti

Vitamin C je važan za prevenciju i usporavanje napredovanja mnogih bolesti. Postoje značajni dokazi o povezanosti parodontne bolesti i vitamina C. Proveden je sustavni pregled kako bi se saželi dokazi o toj povezanosti, kao i o potencijalnim preventivnim učincima vitamina C kod parodontitisa. U pregled je uključeno 14 istraživanja (sedam presječnih, dva istraživanja parova, dva kohortna istraživanja te tri randomizirana kontrolirana ispitivanja). Istraživanja su ukazala na negativnu povezanost između unosa vitamina C i parodontne bolesti. Ispitanici s parodontitisom imali su manje razine vitamina C u krvi od ispitanika koji ne boluju od parodontitisa. Također, ispitanici koji manje unose vitamin C doživjeli su brže napredovanje bolesti. Intervencija unosa vitamina C dovela do poboljšanja krvarenja desni i gingivitisa, ali ne i parodontitisa. Stoga, ovaj sustavni pregled ukazuje na to da vitamin C pridonosi smanjenju rizika za razvoj parodontne bolesti. Više na poveznici.

 

Dugotrajna učinkovitost i sigurnost liječenja preuranjenog puberteta agonistima gonadotropin-oslobađajućeg hormona (GnRH)

Centralni prijevremeni pubertet (CPP) nastaje zbog prerane aktivacije hipotalamusno-hipofizno-nadbubrežne osi (HPGA) te ju karakterizira pojava znakova puberteta prije osme godine za djevojčice i devete godine za dječake. Agonisti gonadotropin-oslobađajućeg hormona (GnRHa) su lijekovi kojima je cilj zaustaviti prerano stvaranje spolnih hormona kod takve djece. Proveden je sustavni pregled s meta-analizom kako bi se procijenili dugoročni učinci i sigurnost GnRHa lijekova u liječenju djece koja boluju od idiopatskog CPP-a. U pregled je uključeno 98 istraživanja na 5.475 ispitanika. Analiza je pokazala da GnRHa liječenje dovodi do povećanja konačne visine u odrasloj dobi te smanjuje indeks tjelesne mase kod djevojčica s CPP-om kad se usporedi s izostankom liječenja. GnRHa nije značajno utjecao na incidenciju policističnih jajnika. Nema dovoljno dokaza kako bi se donijeli konačni zaključci o dugoročnim učincima tih lijekova, a nedostaju i dokazi o učinku istih na dječake. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.