Upisi na poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment zdravstvenih organizacija" (rok za prijave: 10. 10. 2022.)
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti, Novosti, Edukacije
SVEUČILIŠTE U SPLITU
EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU I MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
objavljuje
N A T J E Č A J
ZA UPIS NA ZAJEDNIČKI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA
EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU I MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

Uvjeti upisa:

 • Završen sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno sveučilišni dodiplomski studij, u polju ekonomije
 • Završen sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS, odnosno sveučilišni dodiplomski studij, izvan polja ekonomije uz obvezu upisa programa pripreme kroz razlikovne predmete

Pristupnici koji su diplome stekli izvan Republike Hrvatske uz prijavu na natječaj moraju priložiti dokument kojim se dokazuje da je proveden postupak akademskog priznavanja stečene diplome.

Trajanje studija: 2 semestra / 60 ECTS

Studij se izvodi na hrvatskom jeziku.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta zdravstvenih organizacija (univ. spec. oec.)

Broj pristupnika: 30

Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata. Postupak rangiranja i upisa kandidata provest će se na temelju Odluke o kriterijima i postupku upisa na Studij.

Prijava na natječaj:

Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu:
Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split
uz naznaku:  Natječaj za Poslijediplomski specijalistički studij

Prijava mora sadržavati:

 1. Popunjeni obrazac prijave
 2. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
 3. Prijepise ocjena ili dopunske isprave svih prethodno završenih studija
 4. Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika
 5. Dokaz o radnom iskustvu u zdravstvenom sektoru (nije obvezno)
 6. Domovnicu – preslika ili elektronički zapis iz Knjige državljana; za strane državljane odgovarajući dokument
 7. Životopis

Cijena studija: 37.500,00 HRK / 4.977,11 EUR (1 EUR=7,53450HRK)

Mogućnosti plaćanja:

 • Jednokratno prilikom upisa uz 5% popusta
 • Na rate, prva rata (1/2 školarine) prilikom upisa, a druga prije upisa u drugi semestar.

Natječaj je otvoren do 10. listopada 2022. godine.

Kontakt: Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, na: e-mail: pds@efst.hr , telefon: 021430720 i web stranici https://www.efst.unist.hr/